پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ نیستی از آرمین زارعی و فریدون آسرایی (نیستی فدای یه تار موت)

دانلود آهنگ آرمین زارعی و فریدون آسرایی به نام «نیستی»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی نیستی (نیستی فدای یه تار موت) با صدای آرمین زارعی و فریدون آسرایی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Zarei – Nisti/ And lyrics

دانلود آهنگ نیستی از آرمین زارعی و فریدون آسرایی (نیستی فدای یه تار موت)
آهنگ نیستی آرمین زارعی و فریدون آسرایی
خواننده آهنگ
آرمین زارعی و فریدون آسرایی نیستی
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ آرمین زارعی و فریدون آسرایی نیستی

برای مشاهده کلیک کنید

ﭼﻪ ﺑﻰ اﺣﺴﺎس رد ﻣﻴﺸﻰ ﭼﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺨﻨﺪی
ﻓﻘﻄ رو زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻦ داری ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻣﻴﺒﻨﺪی
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻢ ﺗﻮ از ﻣﻦ دور ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻰ
دارم دﻳﻮوﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻢ داری ﻣﻐﺮورﺗﺮ ﻣﻴﺸﻰ
ﻫﻨﻮزم ﭘﺎی ﺗﻮ ﮔﻴﺮم ﻫﻨﻮزم رو ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺳﻢ
ﻳﻪ ﻛﺎری ﺑﺎ دﻟﻢ ﻛﺮدی ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﻴﻮ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻢ
ﻛﺴﻰ ﺣﺎل ﻣﻨﻮ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ
ﻧﺮو ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از رﻓﺘﻦ ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎﻳﻰ دﻟﻢ ﻗﺮﺻﻪ
ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻓﺪای ﻳﻪ ﺗﺎر ﻣﻮت
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻳﻪ دوﺳﺘﻰ ﺳﺎده ﺑﻮد
ﺑﺮو و ﺑﺎش ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺣﻔﻆ آﺑﺮوت
ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻗﺪ ﻣﻦ ﻛﻰ ﺗﻌﺼﺐ داره روت
از ﺣﺎل ﺧﺮاب اﻳﻦ روزا ﻧﮕﻢ ﺑﺮات
ﺧﺪاﻳﻰ ﺳﻔﺮه ی دﻟﻮ اﮔﺮ ﺑﺮات
وا ﻛﻨﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﻣﻨﻢ ﺑﺪ آوردم
راﺳﺘﺶ ﺗﻮی ﻧﺒﻮد ﺗﻮ ﻛﻢ آوردم
وﻟﻰ ﺗﻮ ﭼﻘﺪ راﺣﺖ وﻟﻢ ﻛﺮدی
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ دﻟﻢ ﮔﺮم ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻏﺮورت ﻟﻬﻢ ﻛﺮدی
ﻫﻨﻮزم دﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮاد ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدی
ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﻮدی
ﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻰ ﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻰ
ﺗﻮ از ﻣﻦ رد ﺷﺪی ﺳﺎده
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻰ
ﻫﻨﻮزم ﭘﺎی ﺗﻮ ﮔﻴﺮم ﻫﻨﻮزم رو ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺳﻢ
ﻳﻪ ﻛﺎری ﺑﺎ دﻟﻢ ﻛﺮدی ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﻴﻮ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻢ
ﻛﺴﻰ ﺣﺎل ﻣﻨﻮ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ
ﻧﺮو ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از رﻓﺘﻦ ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎﻳﻰ دﻟﻢ ﻗﺮﺻﻪ
ﺑﺒﻴﻨﻢ راﺳﺖ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاﻳﻰ
ﺗﻮام دﻟﺖ راﺿﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻴ؟
ﻣﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ روزا اﻧﻘﺪر اﻓﺴﺮده م
ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﻣﺪل ﻗﺮﺻﻪ ﺑﮕﻰ دﺳﺖ ﺑﺮدم
ﻧﻪ واﺳﻪ آراﻣﺸﻢ ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎده ﺷﻢ
واﺳﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﺗﺎواﻧﺸﻢ
اوﻧﻢ ﺑﺮا ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺻﻠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻰ
ﻛﺠﺎﺳﺖ و ﻣﻦ ﺳﺎده دﻧﺒﺎل آﻣﺎرﺷﻢ
ﻣﻦ ﭼﺸﻢ از ﺗﻮ ﺑﺮﻧﻤﻴﺪاﺷﺘﻢ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻫﻴﭽﻰ واﺳﺖ ﻛﻢ ﻧﻤﻴﺬاﺷﺘﻢ
ﺗﻮ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻫﻤﺶ اﻳﺮاد ﺑﻮدی و ﻣﻦ
روی ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﺎت دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺬاﺷﺘﻢ
ﻫﻨﻮزم ﭘﺎی ﺗﻮ ﮔﻴﺮم ﻫﻨﻮزم رو ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺳﻢ
ﻳﻪ ﻛﺎری ﺑﺎ دﻟﻢ ﻛﺮدی ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﻴﻮ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻢ
ﻛﺴﻰ ﺣﺎل ﻣﻨﻮ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ
ﻧﺮو ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از رﻓﺘﻦ ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎﻳﻰ دﻟﻢ ﻗﺮﺻﻪ

پخش آنلاین آهنگ نیستی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 6

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد