پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ نوروز از ناصر رزازی (سالی تازه)

دانلود آهنگ کردی جدید ناصر رزازی به نام «نوروز»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین نوروز با صدای ناصر رزازی به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Naser Razazi Noroz/ And lyrics

دانلود آهنگ نوروز از ناصر رزازی (سالی تازه)
نام خواننده: ناصر رزازی
نام آهنگ: نوروز

متن آهنگ ناصر رزازی نوروز

برای مشاهده کلیک کنید

ئﻪ م روژي ﺳﺎﻟي ﺗﺎزه يﻪ ﻧﻪ وروزه ھﺎﺗﻪ وه
اﻣﺮوز روز ﻧﻮروز و ﺳﺎل ﻧﻮ دوﺑﺎره آﻣﺪ
ﺟﻴﮋ ﻧﻴي كﻮﻧي كﻮرده ﺑﻪ ﺧﻮﺷي و ﺑﻪ ھﺎ ﺗﻪ وه
ﺟﺸﻦ ﻛھﻦ ﻛﺮدان ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺷﻰ دوﺑﺎره آﻣﺪ

 

وا روژه ﻟﺎت ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪه ﻧي ﺑﻪ رزي وﻟﺎﺗﻪ وه
ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﺑﻠﻨﺪای ﻛﻮﺎی وﻃﻦ
ھﻪ ر ﺧﻮﻨي ﺷﻪ ھﻴﺪه ره ﻧﮕي ﺷﻪ ﻓﻪ ق ﺷﻪ وق ئﻪ داﺗﻪ وه
رﻧﮓ ﺳﺮخ ﺧﻮن ﺷﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺪرﺧﺸﺪ

 

ئﻪ م روژي ﺳﺎﻟي ﺗﺎزه يﻪ ﻧﻪ وروزه ھﺎﺗﻪ وه
اﻣﺮوز روز ﻧﻮروز و ﺳﺎل ﻧﻮ دوﺑﺎره آﻣﺪ
ﺟﻴﮋ ﻧﻴي كﻮﻧي كﻮرده ﺑﻪ ﺧﻮﺷي و ﺑﻪ ھﺎ ﺗﻪ وه
ﺟﺸﻦ ﻛھﻦ ﻛﺮدان ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺷﻰ دوﺑﺎره آﻣﺪ

 

ﻧﻪ وروز ﺑﻮو ئﺎﮔﺮي وه ھﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺟﻪ رﮔﻪ وه
ﻧﻮروز ﺑﻮد ﻛﻪ آﺗﺶ اﻳﻦ ﺷﻮر را ﺑﻪ دﻟﺎ اﻧﺪاﺧﺖ
ﻟﺎوان ﺑﻪ ﻋﻪ ﺷﻖ ئﻪ ﭼﻮون ﺑﻪ ره و ﭘﻴﺮي ﻣﻪ رﮔﻪ وه
ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز ﻣﺮگ ﺑﺮوﻧﺪ

 

ئﻪ م روژي ﺳﺎﻟي ﺗﺎزه يﻪ ﻧﻪ وروزه ھﺎﺗﻪ وه
اﻣﺮوز روز ﻧﻮروز و ﺳﺎل ﻧﻮ دوﺑﺎره آﻣﺪ
ﺟﻴﮋ ﻧﻴي كﻮﻧي كﻮرده ﺑﻪ ﺧﻮﺷي و ﺑﻪ ھﺎ ﺗﻪ وه
ﺟﺸﻦ ﻛھﻦ ﻛﺮدان ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺷﻰ دوﺑﺎره آﻣﺪ

 

ﺗﺎ ئﻴﺴﺘﺎ رووي ﻧﻪ داوه ﻟﻪ ﺗﺎرﺨي ﻣﻴﻠﻠﻪ ﺗﺎ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺗﺎرﻳﺦ ھﻴﭻ ﻣﻠﺘﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻗﻪ ﻟﻐﺎﻧي ﮔﻮﻟﻪ ﺳﻨﮕي كﭽﺎن ﺑي ﻟﻪ ھﻪ ﻟﻤﻪ ﺗﺎ
ﺳﻴﻨﻪ دﺧﺘﺮان ﺳﭙﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

ئﻪ م روژي ﺳﺎﻟي ﺗﺎزه يﻪ ﻧﻪ وروزه ھﺎﺗﻪ وه
اﻣﺮوز روز ﻧﻮروز و ﺳﺎل ﻧﻮ دوﺑﺎره آﻣﺪ
ﺟﻴﮋ ﻧﻴي كﻮﻧي كﻮرده ﺑﻪ ﺧﻮﺷي و ﺑﻪ ھﺎ ﺗﻪ وه
ﺟﺸﻦ ﻛھﻦ ﻛﺮدان ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺷﻰ دوﺑﺎره آﻣﺪ

 

ﭘﻴي ﻧﺎوي ﺑﻮ ﺷﻪ ھﻴﺪي وه ﺗﻪ ن ﺷﻴﻮه ن وﮔﺮن
ﺑﺮای ﺷﻴﺪ وﻃﻦ ﮔﺮﻳﻪ و زاری ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﻢ
ﻧﺎﻣﺮن ئﻪ واﻧﻪ وا ﻟﻪ دﻟي ﻣﻴﻠﻠﻪ ﺗﺎ ئﻪ ژيﻦ
آﻧﺎن ﻛﻪ در دل ﻣﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪه اﻧﺪ

 

ئﻪ م روژي ﺳﺎﻟي ﺗﺎزه يﻪ ﻧﻪ وروزه ھﺎﺗﻪ وه
اﻣﺮوز روز ﻧﻮروز و ﺳﺎل ﻧﻮ دوﺑﺎره آﻣﺪ
ﺟﻴﮋ ﻧﻴي كﻮﻧي كﻮرده ﺑﻪ ﺧﻮﺷي و ﺑﻪ ھﺎ ﺗﻪ وه
ﺟﺸﻦ ﻛھﻦ ﻛﺮدان ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺷﻰ دوﺑﺎره آﻣﺪ

 

ئﻪ و ره ﻧﮕﻪ ﺳﻮو ره ﺑﻮو كﻪ ﻟﻪ ئﺎﺳﻮي ﺑﻠﻨﺪي كﻮرد
ھﻤﻮاره ھﻤﻴﻦ رﻧﮓ ﺳﺮخ از ﺑﻠﻨﺪای اﻓﻖ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﻣﮋده ي ﺑﻪ يﺎﻧي ﺑﻮ ﮔﻪ ﻟي دوور وﻧﺰك ئﻪ ﺑﺮد
ﻣﮋده ﻓﺮدای روﺷﻦ را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻛﺮد ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻴﺪاد

 

ئﻪ م روژي ﺳﺎﻟي ﺗﺎزه يﻪ ﻧﻪ وروزه ھﺎﺗﻪ وه
اﻣﺮوز روز ﻧﻮروز و ﺳﺎل ﻧﻮ دوﺑﺎره آﻣﺪ
ﺟﻴﮋ ﻧﻴي كﻮﻧي كﻮرده ﺑﻪ ﺧﻮﺷي و ﺑﻪ ھﺎ ﺗﻪ وه
ﺟﺸﻦ ﻛھﻦ ﻛﺮدان ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺷﻰ دوﺑﺎره آﻣﺪ

پخش آنلاین آهنگ نوروز

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 19

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
رقیه حاجی زاده

سلام پویابیاتی بی نظیره من همه‌ی کارای آقای بیاتی رو خیلی دوست دارم

1
پاسخ
2 سال پیش