پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ پیری با تو قشنگه عطر نفس های تو + ریمیکس

دانلود آهنگ جدید ابی عالی به نام «پیری با تو قشنگه عطر نفس های تو»

پیری با تو قشنگه ریمیکس تند بیس دار مازندرانی اینستا

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی پیری با تو قشنگه عطر نفس های تو با صدای ابی عالی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Ebi Aali – Piri Bato/ And lyrics

دانلود آهنگ پیری با تو قشنگه عطر نفس های تو + ریمیکس
آهنگ پیری با تو قشنگه عطر نفس های تو ابی عالی
خواننده آهنگ
ابی عالی پیری با تو قشنگه عطر نفس های تو
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ ابی عالی پیری با تو قشنگه عطر نفس های تو

برای مشاهده کلیک کنید

وﻗﺘﻰ ﺗﺮه ﺑﺪﻳﻤﻪ اﻧﮕﺎری ﺧﻮ ﺑﻴﻤﻪ
ﻳﮏ دل ﻧﻪ ﺻﺪ دل ﻛﻴﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﻮﻣﻪ
ﺗﻮ ﺣﺎل ﺧﻮب ﻣﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﻤﻪ
ﺗﻰ روی ﻣﺎﻫﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺷﻰ روﺑﺮو ﺑﺪﻳﻤﻪ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ
دﻟﺒﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﮔﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻰ دور ﺑﮕﺮدن
ﺧﺎر ﺷﻰ دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻰ رو ﻫﻠﺎل ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺮص ﻗﻤﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
ﻗﺸﻨﮕﻰ دارﻧﻰ دﻟﺒﺮ ﻃﺎووس ﭘﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
ﻋﺮوس ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻰ ﻣﺎر اﺗﺎ ﻛﻴﺠﺎ ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺗﻤﻮم ﻃﺎﻳﻔﻪ دار ﻛﻨﻪ وه ﺳﺮ ﺧﺸﺎﻟﻰ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻋﺮوس ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﮔﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻰ دور ﺑﮕﺮدن
ﺧﺎر ﺷﻰ دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ
ﻣﻰ ﭘﻠﻰ ﻧﻴﺸﺘﻰ دﻟﺒﺮ وﻟﻰ ﻣﻰ دل ﺗﻰ ﺗﻨﮕﻪ
ﺗﻰ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺮ ﺑﻮوﺷﻢ ﭘﻴﺮی ﺑﺎﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ
ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺗﻮ ﻋﻄﺮ ﮔﻠﺎی ﻧﺮﮔﺲ
ﺷﻰ اول آﺧﺮ دا زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ
دﻟﺒﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﮔﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻰ دور ﺑﮕﺮدن
ﺧﺎر ﺷﻰ دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ

وﻗﺘﻰ ﺗﻮرو دﻳﺪم اﻧﮕﺎری ﺧﻮاب ﺑﻮدم
ﻳﮏ دل ﻧﻪ ﺻﺪ دل دﺧﺘﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺷﺪم
ﺗﻮ ﺣﺎل ﺧﻮب ﻣﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺪم
روی ﻣﺎﻫﺖ رو ﻳﻜﺒﺎر روﺑﺮوم دﻳﺪم
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
دﻟﺒﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻤﻪ دورت ﺑﮕﺮدن
ﺧﻮب دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ
روی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻠﺎل ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺮص ﻗﻤﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
ﻗﺸﻨﮕﻰ داری دﻟﺒﺮ ﭘﺮﻃﺎووس ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
ﻣﺎدرم ﻳﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ رو ﻋﺮوس ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻤﻮم ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺮای اون ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻦ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
ﻋﺮوس ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻤﻪ دورت ﺑﮕﺮدن
ﺧﻮب دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ
ﻛﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺘﻰ دﻟﺒﺮ وﻟﻰ دﻟﻢ واﺳﺖ ﺗﻨﮕﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﭘﻴﺮ ﺑﺸﻢ ﭘﻴﺮی ﺑﺎﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ
ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺗﻮ ﻋﻄﺮ ﮔﻠﺎی ﻧﺮﮔﺲ
ﻓﺪای اول آﺧﺮ ﺧﻮدم زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
دﻟﺒﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻤﻪ دورت ﺑﮕﺮدن
ﺧﻮب دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ

پخش آنلاین آهنگ پیری با تو قشنگه عطر نفس های تو

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 41

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
ایدا

عالی عالی

6
پاسخ
3 ماه پیش