پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ عزیزم مهدی از محمد اسداللهی و گروه سرود ماوا + متن سرود

دانلود آهنگ محمد اسداللهی و گروه سرود ماوا به نام «سرود عزیزم مهدی»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی عزیزم مهدی با صدای محمد اسداللهی و گروه سرود ماوا به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Mohmmad Asadollahi – Azizam Mehdi/ And lyrics

دانلود آهنگ عزیزم مهدی از محمد اسداللهی و گروه سرود ماوا + متن سرود
آهنگ عزیزم مهدی
خواننده آهنگ
محمد اسداللهی و گروه سرود ماوا عزیزم مهدی
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ محمد اسداللهی و گروه سرود ماوا عزیزم مهدی

برای مشاهده کلیک کنید

راه روﺷﻦ ﻛﺮده ﻧﻮر ﺗﻮ ﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ و ﻋﻬﺪی دارﻳﻢ
ﭼﺸﻢ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺗﻮ ﻣﮕﻪ آﻗﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﻬﺪی دارﻳﻢ
ﻣﮕﻪ آﻗﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﻬﺪی دارﻳﻢ
از ﺗﻮﻟﺪم ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺳﺮﺑﺎز ﺣﺠﺖ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ
ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻗﺎ ﺣﺮف ﺑﺰن
ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ
ﮔﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺣﺮف ﺣﺎج ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدی زود
ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺳﺮود
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ
ﻧﺪﻳﺪم ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮاز اﻳﻦ ﻋﻬﺪی
ﻋﺰﻳﺰم ﻣﻬﺪی ﻋﺰﻳﺰم ﻣﻬﺪی

ﻣﺜﻠﺎ اوﻣﺪی اﻧﻘﻠﺎب ﻛﺮدی
ﻫﺮ ﭼﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﺮاب ﻛﺮدی
ﻣﺜﻠﺎ دﻳﮕﻪ ﻛﺎرو ﺗﻤﺎم ﻛﺮدی
ﺳﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﻪ ﻗﻴﺎم ﻛﺮدی

ﻫﻮاﻣﻮ داره ﻧﮕﺎت اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﺮات ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﻛﻪ دس ﺧﻄ ﺧﻮدﻣﻪ ﺣﺮف دﻟﻤﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﺸﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﺗﻮ ﻛﺸﻮرم و دﻋﺎ ﻛﻨﻰ ﺧﺐ
واﺳﻢ ﺑﻐﻠﺖ رو وا ﻛﻨﻰ ﺧﺐ
ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﻧﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﺸﻪ ﺧﺐ
اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺸﻪ ﺧﺐ

اﻣﺮت اﺟﺮا ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎﻣﻬﺪی
ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ ﺑﮕﻴﻢ ﺳﻠﺎم ﻳﺎﻣﻬﺪی
دﻧﻴﺎ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻳﺎ ﻣﻬﺪﻳ‌
ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻬﻰ ﻗﻴﺎم ﻳﺎ

ﺳﻠﺎم ﻳﺎ ﻣﻬﺪی
ﻳﺎ ﺳﻴﺪی ﻋﺠﻞ اﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪی
ﺳﻠﺎم ﻳﺎ ﻣﻬﺪی
ﺑﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻨﺎ ﺧﺬﻧﺎ اﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪی

ﻳﻪ روز ﻣﻴﺎی ﻣﻴﮕﻴﺮی ﺣﻖ ﻣﻈﻠﻮم و
ﺣﻖ اﺷﮏ ﺑﭽﻬﻬﺎی ﻣﻌﺼﻮم و
ﺗﻮﻬﺮ ﻗﺎره و ﻛﺸﻮر ازت ﻣﻴﮕﻢ
ﺑﻌﺪ ﻋﺰﻳﺰم ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻘﻄ ﻣﻴﮕﻢ
ﻧﺪﻳﺪم ﺷﻴﺮﻳﻨﺘﺮ ازاﻳﻦ ﻋﻬﺪی
ﻋﺰﻳﺰم ﻣﻬﺪی ﻋﺰﻳﺰم ﻣﻬﺪﻳ:
اﺻﻠﺎ ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ
ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﺑﭽﻬﻬﺎ
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزﺗﻴﻢ
ﺣﺴﺎب ﻛﻦ روی ﻣﺎ

ﺳﺠﺎدﻫﻰ ﺗﻮ ﻧﺠﻔﺎی ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﻛﺮﺑﻠﺎ
ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻢ اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺣﺴﺎب ﻛﻦ روی ﻣﺎ
ﮔﻮش ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﺟﻠﻮ ﺑﻴﺎر دﺳﺘﺎﺗﻮ
دﺳﺖ ﻫﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ

ﻫﻮاﻣﻮ داره ﻧﮕﺎت اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﺮات ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﻛﻪ دس ﺧﻄ ﺧﻮدﻣﻪ ﺣﺮف دﻟﻤﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﺸﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﺗﻮ ﻛﺸﻮرم و دﻋﺎ ﻛﻨﻰ ﺧﺐ
واﺳﻢ ﺑﻐﻠﺖ رو وا ﻛﻨﻰ ﺧﺐ
ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﻧﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﺸﻪ ﺧﺐ
اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺸﻪ ﺧﺐ
ﻧﺪﻳﺪم ﺷﻴﺮﻳﻨﺘﺮ از اﻳﻦ ﻋﻬﺪی
ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻣﻬﺪی .. ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻣﻬﺪی

پخش آنلاین آهنگ عزیزم مهدی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 440

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
معصومه حسینی

عالی عالی خدا خیرتون بده

0
پاسخ
2 ماه پیش