پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ آدم قدیم از ققنوس

دانلود آهنگ جدید ققنوس به نام «آدم قدیم»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی آدم قدیم با صدای ققنوس به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Ghoghnos – Adam Ghadim/ And lyrics

دانلود آهنگ آدم قدیم از ققنوس
آهنگ آدم قدیم ققنوس
خواننده آهنگ
ققنوس آدم قدیم
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ ققنوس آدم قدیم

برای مشاهده کلیک کنید

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﻳﻪ روز ﺟﺎﻣﻮن ﻋﻮض ﻣﻴﺸﻪ

ﺗﻮ دﻟﺖ ﻫﺮروز ﺗﻨﮓ وﻟﻰ ﻣﻦ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ

اﻳﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﺒﻮدی ﺣﺎﻟﺎ اوﻣﺪی ﻛﻪ ﭼﻰ ﺷﻪ

اون آدم ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺮده ﺧﺐ ﺑﺮات ذوق

ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ دﻳﮕﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﺎرات

ﻣﻬﻢ ﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﻛﻰ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻰ ﻓﮏ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ

ﺑﺎ ﻛﻰ ﺳﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﺷﺒﺎش ﺗﺎ ﺻﺒﺢ

ﮔﺬﺷﺖ دﻳﮕﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺪﻳﻢ

ﻳﺎدت رﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻬﻢ زدی

ﭼﻄﻮری ﭼﺸﺎﺗﻮ ﻣﻴﺒﻨﺪی رو اﻳﻦ

ﻛﻪ وﻟﻢ ﻛﺮدی ﺣﺎﻟﺎ واﺳﻪ ﭼﻰ اوﻣﺪی

ﻳﻪ ﻣﺪت ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺳﺮاﻏﻰ ازت ﻧﻤﻴﮕﻴﺮم

ﺣﺘﻰ ﻳﻪ زﻧﮕﻰ ﻧﻤﻴﺰﻧﻢ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ

ﺑﺮم ﻧﻤﮏ ﺑﭙﺎﺷﻢ رو زﺧﻤﺶ ﺑﺠﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻢ

ﭼﻪ آرزو ﻫﺎی ﻛﻪ واﺳﻪ ﺗﻮ داﺷﺘﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎرو ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮدم واﺳﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻢ

ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ روزای ﺧﻮﺑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﺴﺎﺧﺘﻢ

ﻛﺎش ﻫﻤﻮن اول ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﭘﺎت ﻣﻮﻧﺪن

ﻳﻪ ﻛﺎر ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪس

ﺗﻮ دوران ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺘﻢ در ﺣﺎل ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ

روزام ﻓﮏ ﻛﻨﻢ ﻳﻪ ﺳﺎل ﻣﻴﮕﺬره

ﻛﻪ دارم ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺟﺎ

ﻛﻰ ﺧﻠﺎص ﺑﺸﻢ ﺧﻮدﻣﻢ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﻮن ﻧﺪوﻧﺴﺖ ﻫﺎم ﻓﻘﻄ ﻳﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻴﺪوﻧﻢ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻪ اﻣﻴﺪ زﻧﺪم ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ

ﭘﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮون ﺷﻌﺮاﻣﻮ ﺑﺨﻮﻧﻢ

وﻟﻢ ﻛﻦ دﻳﮕﻪ ﺟﻮﻧﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه واﺳﻢ

ﺑﺮو راﺣﺘﻢ ﺑﺬار ﻫﻤﻴﻨﺠﻮری ﺷﻢ روزام

ﺳﺨﺖ ﻣﻴﮕﺬره ﺑﺬار زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻢ ﺑﻰ دﻏﺪﻏﻪ ﻳﺒﺎر

ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﭼﺎرم ﻫﻨﻮزم ﻋﻜﺴﺖ ﻫﺴﺘﺸ‌ ﺑﻜ‌ ﮔﺮاﻧﺪم دارم ﺳﻌﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻛﻨﻢ

اﮔﻪ اون ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎت ﺑﺬارن

ﭼﻪ آرزو ﻫﺎی ﻛﻪ واﺳﻪ ﺗﻮ داﺷﺘﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎرو ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮدم واﺳﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻢ

ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ روزای ﺧﻮﺑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﺴﺎﺧﺘﻢ

ﻛﺎش ﻫﻤﻮن اول ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﭘﺎت ﻣﻮﻧﺪن

ﻳﻪ ﻛﺎر ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪس

پخش آنلاین آهنگ آدم قدیم

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 30

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
امیر

ناموسا قشنگ میخونی

0
پاسخ
2 هفته پیش
Amir

چرا پخش نمیشه

2
پاسخ
2 ماه پیش
اصغرم🙃

واقعا عالی میخونیی و با احساس

0
پاسخ
3 ماه پیش