پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ بگو بینم از آرمین زارعی + ویدیو کنسرت

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ جدید آرمین زارعی به نام «بگو بینم»

برای دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ زیبا و شنیدنی ورژن اجرای زنده بگو بینم با صدای آرمین زارعی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 و کیفیت اچ دی موزیک ویدیو اجرای لایو این آهنگ در کنسرت با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Zarei – Bego Binam Live Version/ And lyrics

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ بگو بینم از آرمین زارعی + ویدیو کنسرت
ورژن اجرای زنده آهنگ بگو بینم آرمین زارعی
خواننده آهنگ
آرمین زارعی ورژن اجرای زنده بگو بینم
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ آرمین زارعی ورژن اجرای زنده بگو بینم

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﺪ راه ﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﺖ
ﻳﻜﻰ ﺣﺎﺿﺮه ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺸﻮ ﺑﺪه ﺑﺖ
ﻳﻜﻰ ﺣﺎﺿﺮه ﻫﺮ ﻛﺎری ﻛﻨﻪ ﻧﻴﺎد ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮوت ، ﺑﻪ دﻟﺖ

اﺻﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮای
ﻫﺮ ﭼﻰ ﺗﻮ ﺑﮕﻰ
ﻣﻴﺎم دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮی
ﻣﻴﺸﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ دﻟﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ
در ﮔﻮش ﺧﻮدم ﺣﺮﻓﺘﻮ ﺑﮕﻰ

ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺒﻮدی ﻳﺎد ﺣﺎل ﻣﻦ ﭘﺎﭼﻴﺪ
ﺧﻮدم ﻛﻨﺎرت ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻟﺎزﻣﻢ داﺷﺘﻰ

ﻫﻴﭻ ﺣﺲ ﺑﺪی ﻧﺪارم ﺑﻬﺖ
ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻬﺖ
واﺳﻪ ﺧﻮدﺗﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻢ
دور ﺷﻮ از ﻫﺮ ﻛﻰ ﺑﺮات ﺳﻤﻪ

ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ، ﭼﺮا ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ ﻫﻰ
ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻰ رو ﻋﺼﺎﺑﻤﻪ
ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ

ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﻋﻠﺎﻗﻢ ﺑﻬﺖ
ﭼﺠﻮر از ﻓﻜﺮم درارﻣﺖ
ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ

ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ، ﭼﺮا ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ ﻫﻰ
ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻰ رو ﻋﺼﺎﺑﻤﻪ
ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ
ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﻋﻠﺎﻗﻢ ﺑﻬﺖ
ﭼﺠﻮر از ﻓﻜﺮم درارﻣﺖ
ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ

ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻗﻬﺮی ﺑﺎﻣﻦ ، ﺧﻮدم ﺣﺎل ﺑﺪﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪارم
ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ دارم از ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺨﻮﻧﻴ‌
ﻫﻢ ﻣﻮزﻳﮏ ﺟﺪﻳﺪام ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻤﺎﻣﻢ

ﮔﻔﺘﻰ ﻧﻤﻴﺸﻪ دﻳﺪی ﺷﺪ
ﭼﺮا ﻫﻰ ﺑﻴﺨﻮدی ﻣﻴﺪی ﺷﮏ
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺸﻪ اﻳﻦ آدم ﺑﺒﻴﻨﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﭘﻴﺮﻳﺸﻮ

ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﻰ ‌ﺤﺎل ﻣﻴﺪه ﻧﻪ ﮔﺮدش
ﻧﻪ رژﻳﻤ‌ ﻣﻴﮕﻴﺮم ﺧﻮب ﻧﻪ ورزش ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮﻛﺎر دارم
ﻧﻪ ﺗﻮ ﭘﻴﭻ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ ﻧﻪ ﻟﻐﺰش ﻣﻴﻜﻨﻢ

آره ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﺑﮕﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﺑﺒﻴﻦ وﻗﺘﺎ ﻛﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮی
راﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮای ﻣﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ، ﭼﺮا ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ ﻫﻰ
ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻰ رو ﻋﺼﺎﺑﻤﻪ
ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ
ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﻋﻠﺎﻗﻢ ﺑﻬﺖ
ﭼﺠﻮر از ﻓﻜﺮم درارﻣﺖ
ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ

ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ، ﭼﺮا ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ ﻫﻰ
ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻰ رو ﻋﺼﺎﺑﻤﻪ
ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻴﻨﻢ
ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﻋﻠﺎﻗﻢ ﺑﻬﺖ
ﭼﺠﻮر از ﻓﻜﺮم درارﻣﺖ
ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ ﭼﺠﻮری ﻣﻦ

پخش آنلاین آهنگ ورژن اجرای زنده بگو بینم

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 291

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
نیلا

آرمین عاشق آهنگاتم 😘❤

0
پاسخ
3 ساعت پیش
هوروش

اروم باش

0
پاسخ
2 هفته پیش
هستئ

ارمین جان واقعااا عالی انشالله همیشه موفق باشید توی ایران البته در جامعه ۶۰۰۰۰ خواننده داریمم ولی شما یعنی ارمین زارعی با حامیمم بهترینین😘🫡😗😗ارمین با من حرف بزن کنسرت کجا میزاری،…

0
پاسخ
2 هفته پیش
۱۲۵۳۸۵۸۵۹۵۰۸۱غ۲۵۲۸

۱۲۳۵۹۰۶۰۵۱۷۵۳۹۹

0
پاسخ
1 ماه پیش