پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ حال من خوب نیست از دایان

دانلود آهنگ دایان به نام «حال من خوب نیست»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین حال من خوب نیست با صدای دایان به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Dayan Hale Man Khob Nist/ And lyrics

دانلود آهنگ حال من خوب نیست از دایان
نام خواننده: دایان
نام آهنگ: حال من خوب نیست

متن آهنگ دایان حال من خوب نیست

برای مشاهده کلیک کنید

ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺷﺮاﻳﻄﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻢ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻨﺎﺷﻪ
ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺴﺎزم ﻳﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘۀ ﺗﻮ اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻳﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺘﺮک ﺑﺎﺷﻪ
دوﺧﻮاﺑﻪ ﻟﻮﻛﺲ وﮔﺮم و ﻛﻤﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﺑﺎﺷﻪ
ﻳﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﻰ ﻗﺮﻣﺰ
ﻳﻪ دﺧﺘﺮک ﺗﭙﻞ ﺑﺠﺎی ﺳﮓ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ دﻧﻴﺎی ﺗﻮ رﻧﮕﻰ ﻣﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷﻪ
رﻳﻠﻜﺲ و راﺣﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دﻧﮓ و ﻓﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷﻪ
ﻋﺸﻖ ﺑﺎزﻳﻤﻮن رو ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﺧﺎﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ Action ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷﻪ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺠﻮره دﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺮ روز داﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮ از اوﻧﺮوز دﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺻﺒﺢ روز ﭘﺎ ﺷﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﺶ ﻧﻮن ﺑﺎﺷﻪ
واﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻣﻮن ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻮن ﺑﺎﺷﻪ

ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪه
ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎ دﻟﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﻳﺎ دﻟﻢ ﺑﻤﻴﺮه
ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪه
ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎ دﻟﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﻳﺎ دﻟﻢ ﺑﻤﻴﺮه

وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ام ﻳﻪ آدم دﻳﮕﻬﻢ
وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﻬﻢ
از ﺧﻮﺑﻴﺎت ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣﻴﮕﻢ
ﺣﺘﻰ ﺧﺎﻃﺮات زﺷﺘﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺪم
ﮔﺮم ﻛﺎر ﺑﻮدم ﻛﻪ واﺳﻢ ﭼﺎی ﻣﻴﺮﻳﺨﺘﻰ
ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ “ﻌﺎﻟﻰ ﺷﺪه و ﺟﺎﻳﻴﺶ ﺑﻴﺮﻳﺨﺖ ﻧﻴ”
ﺟﺪﻳﺪاً ﺗﻮ ﻟﻴﻮان Teabag ﻣﻴﺰﻧﻢ ﭼﻮﻧﻜﻪ دم ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ واﺳﻪ ﻣﻦ ﭼﺎی رو ﻫﻴﭽﻜﻰ

ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎی رو ﺣﺮص ﻣﻴﺨﻮرم ﻧﻴﺴﻰ
وﺿﻌﻴﺘﻢ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم Whiskey
ﭘﻨﺠﺎﻫﭙﻨﺠﺎه رو ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ وﺿﻌﻴﺖ Abnormal-e ﺑﻌﻀﻰ وﻗﺘﺎ Risk-i
ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎی رو ﺣﺮص ﻣﻴﺨﻮرم ﻧﻴﺴﻰ
وﺿﻌﻴﺘﻢ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم Whiskey
ﭘﻨﺠﺎﻫﭙﻨﺠﺎه رو ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺪه وﺿﻌﻴﺖ Risk-i

ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪه
ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎ دﻟﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﻳﺎ دﻟﻢ ﺑﻤﻴﺮه
ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪه
ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎ دﻟﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﻳﺎ دﻟﻢ ﺑﻤﻴﺮه

پخش آنلاین آهنگ حال من خوب نیست

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4 | تعداد آرا: 5

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
Reza,fr

راضی ام ازت از اینجا تا قطب شمال

0
پاسخ
3 هفته پیش
دایان

خیلی خیلی خوبه

0
پاسخ
3 هفته پیش