پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ بهار بهار چه اسم آشنایی از ناصر عبداللهی + تورج شعبانخانی

دانلود آهنگ نوستالژیک ناصر عبداللهی + تورج شعبانخانی به نام «بهار بهار چه اسم آشنایی»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین بهار بهار چه اسم آشنایی با صدای ناصر عبداللهی + تورج شعبانخانی به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Naser Abdollahi Bahar Bahar/ And lyrics

دانلود آهنگ بهار بهار چه اسم آشنایی از ناصر عبداللهی + تورج شعبانخانی
نام خواننده: ناصر عبداللهی + تورج شعبانخانی
نام آهنگ: بهار بهار چه اسم آشنایی

پخش آنلاین با صدای تورج شعبانخانی :

 

متن آهنگ ناصر عبداللهی + تورج شعبانخانی بهار بهار چه اسم آشنایی

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺎر ﺻﺪا ﻫﻤﻮن ﺻﺪا ﺑﻮد ﺻﺪای ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد
ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺎر ﭼﻪ اﺳﻢ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺻﺪات ﻣﻴﺎد اﻣﺎ ﺧﻮدت ﻛﺠﺎﻳﻰ
وا ﺑﻜﻨﻴﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ رو ﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﺎزه ﻛﻨﻴﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ رو ﻳﺎ ﻧﻪ
وا ﺑﻜﻨﻴﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﻫـﺎ رو ﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﺎزه ﻛﻨﻴﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﻫــﺎ رو ﻳﺎ ﻧﻪ
ﺑﻬﺎر اوﻣﺪ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺗﻨﻢ ﻛﺮد ﺗﺎزه ﺗﺮ از ﻓﺼﻞ ﺷﻜﻔﺘﻨﻢ ﻛﺮد
ﺑﻬﺎر اوﻣﺪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺑﻐﻞ ﺟﻮوﻧﻪ ﻋﻴﺪو آورد از ﺗﻮو ﻛﻮﭼﻪ ﺗﻮو ﺧﻮﻧﻪ
ﺣﻴﺎط ﻣﺎ ﻳﻪ ﻏﺮﺑﻴﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺎ ﻳﻪ ﮔﻠﺪون
ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﻪ ﻣﻬﻤﻮن
ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺎر ﻳﻪ ﻣﻬﻤﻮن ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻳﻪ آﺷﻨﺎی ﺳﺎده و ﺻﻤﻴﻤﻰ
ﻳﻪ آﺷﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد
ﻳﺎدش ﺑﺨﻴﺮ ﺑﭽﮕﻴﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه ﻏﺮوب ﺑﻮد
آخ ﻛﻪ ﭼﻪ زود ﻗﻠﮏ ﻋﻴﺪﻳﺎﻣﻮن وﻗﺘﻰ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎﻫﺎش ﺷﻜﺴﺖ دﻟﺎﻣﻮن
ﺑﻬﺎر اوﻣﺪ ﺑﺮﻓﺎ رو ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﺮد ﺧﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﻤﺮدﮔﻴﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﺮد

ﭼﻘﺪ دﻟﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرو دوﺳﺖ داﺷﺖ وا ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ رو دوﺳﺖ داﺷﺖ
ﺑﻬﺎر اوﻣﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ رو وا ﻛﺮد ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺣﺴﻰ دﻳﮕﻪ آﺷﻨﺎ ﻛﺮد
ﻳﻪ ﺣﺮف ﻛﻪ از ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﺪ
ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﻫﻤﺶ ﺳﻮال ﺑﻰ ﺟﻮاب ﺷﺪ
دروغ ﻧﮕﻢ ﻫﻨﻮز دﻟﻢ ﺟﻮون ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ دﻧﺒﺎل آب و ﻧﻮن ﺑﻮد
دروغ ﻧﮕﻢ ﻫﻨﻮز دﻟﻢ ﺟﻮون ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﺗـﺎ ﺷﺐ دﻧﺒﺎل آب و ﻧﻮن ﺑﻮد
ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺎر ﺻﺪا ﻫﻤﻮن ﺻﺪا ﺑﻮد ﺻﺪای ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد
ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺎر ﭼﻪ اﺳﻢ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺻﺪات ﻣﻴﺎد اﻣﺎ ﺧﻮدت ﻛﺠﺎﻳﻰ
وا ﺑﻜﻨﻴﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ رو ﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﺎزه ﻛﻨﻴﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ رو ﻳﺎ ﻧﻪ
ﻳﺎدش ﺑﺨﻴﺮ ﺑﭽﮕﻴﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه ﻏﺮوب ﺑﻮد
ﭼﻘﺪ دﻟﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرو دوﺳﺖ داﺷﺖ وا ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ رو دوﺳﺖ داﺷﺖ
ﭼﻘﺪ دﻟﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرو دوﺳﺖ داﺷﺖ وا ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﻫـﺎ رو دوﺳﺖ داﺷﺖ

پخش آنلاین آهنگ بهار بهار چه اسم آشنایی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 75

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
اعc. Xx.

Yyhbbñbb

0
پاسخ
1 ماه پیش