دانلود آهنگ های فهیم فنا

موزیکدل❤️

آخرین آهنگ های اضافه شده از فهیم فنا


دانلود آهنگ رنج من از فهیم فنا
رنج من


دانلود آهنگ برخیز از فهیم فنا
برخیز


دانلود آهنگ می شرابی هو از فهیم فنا
می شرابی هو


دانلود آهنگ برو که سخت ویرانم از فهیم فنا
برو که سخت ویرانم


دانلود آهنگ دیشب بخدا خمار بودم از فهیم فنا
دیشب بخدا خمار بودم


دانلود آهنگ خراب و مست و شبگردم از فهیم فنا
خراب و مست و شبگردم


دانلود آهنگ دل زه سودا دو چشم از فهیم فنا
دل زه سودا دو چشم


دانلود آهنگ تیری جانی کا غم از فهیم فنا
تیری جانی کا غم


دانلود آهنگ من دیوانه از فهیم فنا
من دیوانه


دانلود آهنگ سلام من به خلق تاجیکستان از فهیم فنا
سلام من به خلق تاجیکستان


دانلود آهنگ الله هو از فهیم فنا
الله هو