پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402

دانلود آهنگ نرو لج نکن باهام بد نشو از امین گویا

دانلود آهنگ جدید امین گویا به نام «نرو لج نکن باهام بد نشو»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین نرو لج نکن باهام بد نشو با صدای امین گویا به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Amin Goya Naro Laj Nakon Baham Bad Nasho/ And lyrics

دانلود آهنگ نرو لج نکن باهام بد نشو از امین گویا
نام خواننده: امین گویا
نام آهنگ: نرو لج نکن باهام بد نشو

متن آهنگ امین گویا نرو لج نکن باهام بد نشو

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﻰ ﺗﻮ ﭼﻪ وﺿﻌﻴﻪ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﻔﻬﻤﻰ ﻣﻨﻮ/ ﺑﺮﮔﺮد ﻋﻘﺐ ﭼﻰ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﻮ
ﭼﻘﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻴﻢ ﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮد/ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض ﺷﻴﻢ ﻧﺮو
ﻧﺮو ﻟﺞ ﻧﻜﻦ ﺑﺎﻫﺎم ﺑﺪ ﻧﺸﻮ
ﻧﮕﻮ ﮔﻮش ﻧﻤﻴﺪی دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ
ﺑﮕﻮ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭼﺮا ﺑﺎزی دادی
ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻮ
ﻧﺮو ﻟﺞ ﻧﻜﻦ ﺑﺎﻫﺎم ﺑﺪ ﻧﺸﻮ
ﻧﮕﻮ ﮔﻮش ﻧﻤﻴﺪی دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ
ﺑﮕﻮ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭼﺮا ﺑﺎزی دادی
ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻮ
ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ ﺣﺎل ﻣﻨﻮ
ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺮو ﻛﻪ ﺣﺎل ﻣﻨﻮ
ﺑﻬﻢ زدی ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎرات
ﻣﻴﮕﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﻮ
ﻣﮕﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ ﺑﺸﻴﻢ
ﻣﮕﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد دل ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺪﻳﻢ
ﻣﮕﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد دﻳﮕﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺮﻳﻢ ﺑﺪون ﻫﻢ

ﺑﮕﻮ ﺳﺮﺗﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻴﺮ
ﭼﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮدﻳﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ ﺗﻬﺶ
ﺑﻴﺒﻰ ﺑﺬار ﺑﺮو ﻛﻪ از ﺳﺮت زﻳﺎده
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪی دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
ﺑﺎ رﻓﻴﻘﺎت ﻣﻴﻜﺮدی ﻣﺴﺨﺮه
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻬﺘﺮه ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺪون ﻣﻴﮕﺬره ﻣﻨﻢ ﺟﺪی ﻣﻴﺮم اﻳﻦ دﻓﻌﻪ
دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮام ﭼﻴﺰی
ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﻰ
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ اروﻣﻪ ﺑﺎﺷﻰ
ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﺣﺎﻟﺎ ﭘﻴﺸﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ
دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻢ ﻛﺮد ﮔﺬاﺷﺖ رﻓﺖ
ﻣﻨﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدم ﻛﺮد ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮدت ﺧﻮاﺳﺘﻰ
دﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪم رﻓﺖ
ﻧﺮو ﻟﺞ ﻧﻜﻦ ﺑﺎﻫﺎم ﺑﺪ ﻧﺸﻮ
ﻧﮕﻮ ﮔﻮش ﻧﻤﻴﺪی دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ
ﺑﮕﻮ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭼﺮا ﺑﺎزی دادی
ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻮ
ﻧﺮو ﻟﺞ ﻧﻜﻦ ﺑﺎﻫﺎم ﺑﺪ ﻧﺸﻮ
ﻧﮕﻮ ﮔﻮش ﻧﻤﻴﺪی دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ
ﺑﮕﻮ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭼﺮا ﺑﺎزی دادی
ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻮ

پخش آنلاین آهنگ نرو لج نکن باهام بد نشو

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4 | تعداد آرا: 34

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد