پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ الو الو خدا از حمید صفت (اصلی + 2 ریمیکس)

دانلود آهنگ حمید صفت به نام الو الو خدا منم یه بنده خدا

ورژن اصلی + 2 ریمیکس تند بیس دار ترکیبی تلفیقی رپ

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین الو الو خدا با صدای حمید صفت به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Hamid Sefat Alo Alo Khoda Remix/ And lyrics

دانلود آهنگ الو الو خدا از حمید صفت (اصلی + 2 ریمیکس)

متن آهنگ حمید صفت الو خدا

برای مشاهده کلیک کنید

اﮔﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﺮی ﺑﻬﺸﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣﺎ ﺑﺪ و زﺷﺖ اﮔﻪ ﺣﻖ و رﻓﻴﻘﺖ اﻳﻨﺠﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻦ ﺷﺎم پ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻪ
اﮔﻪ ﻣﺎ ﺑﺪا ﻣﺚ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺻﻴﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻧﺸﺪ ﺑﺸﻪ
ﻧﺸﺪ ﻧﺸﺪ ﻣﺎ ﺗﺮ و ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری داری
ﺑﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﺪا ﺗﻮ و رﻓﻴﻖ ﻣﺎم ﺑﻮده ﺑﭙﺮس ازش
ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎت ﺟﻮره ﺑﮕﻮ ﻫﻤﻮن دﻳﻮوﻧﻪ و ﻣﺠﻨﻮﻧﻪ
ﺑﮕﻮ ﻫﻤﻮن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎری ﻛﻪ ﻛﺮده ﺧﻮدﺷﻮ آب ﻛﺸﻴﺪ
واﻳﺴﺎد ﺟﻠﻮت ﻧﻮﻧﺖ ﺑﮕﻮ ﺣﻤﻴﺪو ﺣﻠﺎل
ﻛﻨﻪ اون ﺷﺐ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺴﺖ ﺑﻮده
اون ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻪ ﺑﮕﻮ ﻣﻴﺎم ﭘﻴﺶ وازت
وﻗﺖ ﻓﺮارم دﺳﺖ ﭘﺎﺗﻪ
ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺪام ﺧﻴﻠﻰ ﺑﭽﻪ ﻟﺎﺗﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﺑﭽﻪ ﻟﺎﺗﻪ
ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺧﺪا ﺧﻮﺑﻪ ﻣﺎل آدم ﺧﻮﺑﺎس
وﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ زد و ﺑﻨﺪ داره
اﺻﻦ ﺑﺨﺸﺶ واﺳﻪ ﻫﻤﻴﻨﻪ
اﻟﻮ
اﻟﻮ اﻟﻮ ﺧﺪا
اﻟﻮ اﻟﻮ اﻟﻮ ﺧﺪا اﻟﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎ
اﻟﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﺮا آﻧﺘﻦ ﻧﻤﻴﺪه زﻧﮓ ﻧﻤﻴﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻟﻮ اﻟﻮ اﻟﻮ ﺧﺪا ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا اﻟﻮ ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻢ ﭘﺸﺖ ﺧﻄﻢ
اﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﻗﻄﻌﻦ
اﻟﻮ اﻟﻮ اﻟﻮ ﺧﺪا ﺑﮕﻴﺮ ﻣﻨﻮ پ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﭼﺮا
ﺧﻴﻠﻰ زﻧﮓ زدﻳﻢ ﺑﮕﻴﻢ ﻛﺎرﻣﻮن ﮔﻴﺮه دادی ﻟﺎﻛﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺮو ﻧﺮو ﺗﻮرو ﻣﻮﻟﺎ ﻣﺎ رو ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺳﺮی ﺣﺎﻓﻆ دﻳﻨﺖ
ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻰ وﻟﻰ اﻳﻦ رﻓﻴﻘﺎی ﮔﻴﺮت اﺻﻦ ﻧﺪارن رﺣﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺳﻴﺐ و ﺗﻤﻮم
ﻓﻘﻄ ﻳﻪ ﺳﻴﺒﻪ ﺣﺮوم
ﺑﺎﻏﺖ آﺑﺎد وﻟﻰ ﺗﺎوون ﺳﻴﺒﺖ ﻛﺮده ﻣﺎﻫﺎرو ﺑﺪﺟﻮری ﻛﺒﻮد
ﻧﻪ اﻳﻦ رﺳﻢ رﻓﺎﻗﺖ ﻧﺒﻮد
ﻣﻦ ﻧﻪ اﻳﻮﺑﻢ ﻧﻪ ﺻﺒﻮر
ﻣﻦ ﻳﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻢ ﻳﻪ ﺟﻮون
ﻛﻪ ﻛﻒ اﻳﺮان اﻫﻞ ﻗﻠﺎده ﻧﺒﻮد
ﻣﺜﻪ ﻣﻦ زﻳﺎده ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺗﻤﻮم
ﻛﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺗﻤﻮم واﺳﺸﻮن
ﻣﻴﮕﻰ ﺣﺎﻟﺎ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﻧﺨﻮن و ﺑﺮو ﺑﺪون ﻗﺪر ﺟﻮوﻧﻴﺘﻮ ﺟﻮون
ﻣﻴﮕﻢ ﺑﺪ ﺗﻮی ﺟﻮی ﻋﻤﻮ ﺷﻬﻴﺪا ﻣﺸﺘﻰ ﻣﻴﻤﻮﻧﺪن
اﮔﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﻨﻮ ﺟﻨﮕﻰ ام ﻧﺒﻮد ﻳﺎ ﻓﻘﻄ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد
ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻛﻪ رﻓﻴﻖ
رﻓﻴﻖ ﺑﻰ رﻓﻴﻖ
ﻛﺴﻰ دﻟﺶ ﻛﺮﻓﺖ
از ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﺮاش
اﮔﻪ ﻳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﮔﻔﺖ ای ﺧﺪا
اﮔﻪ دﻟﺖ ﺷﻜﺴﺖ
از ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﺮاش

پخش آنلاین آهنگ الو خدا

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 418

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
میعاد

عالیییییییی

0
پاسخ
7 روز پیش
الینا عبیات

من اهنگ های حمید صفت رو خیلی دوست دا م💜

3
پاسخ
2 هفته پیش
بینام

عالیی

3
پاسخ
2 هفته پیش
بینام مثلا

بدرد نخورد خواستم دانلود کنم نشد بشه خداروشکر🤲🏻

6
پاسخ
2 هفته پیش