پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ بارونه بارونه بارونه باز شدم دیوونت دیوونه از شایان اشراقی

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی به نام «بارونه بارونه بارونه باز شدم دیوونت دیوونه»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی بارونه بارونه بارونه باز شدم دیوونت دیوونه با صدای شایان اشراقی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Shayan Eshraghi – Sardame Bi To/ And lyrics

دانلود آهنگ بارونه بارونه بارونه باز شدم دیوونت دیوونه از شایان اشراقی
آهنگ بارونه بارونه بارونه باز شدم دیوونت دیوونه شایان اشراقی
خواننده آهنگ
شایان اشراقی بارونه بارونه بارونه باز شدم دیوونت دیوونه
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ شایان اشراقی بارونه بارونه بارونه باز شدم دیوونت دیوونه

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻦ ﺑﺎزم ﺗﻨﻬﺎم

ﺳﺮدﻣﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ دﺳﺘﺎﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮام

ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺪ ﺷﺪ درو روم ﺑﺴﺘﻰ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ اﻟﺎن ﺗﻮام ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻰ

ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ

ﺑﺎز ﺷﺪم دﻳﻮوﻧﺖ دﻳﻮوﻧﻪ

ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ

ﺑﺎز ﺷﺪم دﻳﻮوﻧﺖ دﻳﻮوﻧﻪ

ﻛﺎش دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﺪ

ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻦ ﺳﺮدﻣﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎرون

داد ﺑﻪ دﺳﺘﺎت زﻧﺪﮔﻴﺸﻮ

ﻛﺎش دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﺪ

ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻦ ﺳﺮدﻣﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎرون

داد ﺑﻪ دﺳﺘﺎت زﻧﺪﮔﻴﺸﻮ

ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻣﻮ درای ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﻴﻮﻓﺘﻢ ﻣﻦ ﻳﺎد ﺣﺮﻓﺖ

ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻋﺬاب ﻣﺤﻀﻪ

اﮔﻪ ﻫﺮ روز ﻧﺒﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ واﺳﻪ ﻣﻦ ﺷﻪ

ﺑﺸﻪ ﺗﻨﮓ واﺳﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻄ

ﻓﻘﻄ ﺑﺮای ﻣﻦ

ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﻧﻜﻦ ﺑﻬﻢ ﻓﻜﺮ اﻟﺎن

ﻧﻰ ﻣﺜﻠﺖ ﺑﺮام

ﮔﻔﺘﻢ از ﺗﻮ ﺣﺮﺻﺖ دراد

ﺑﮕﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺎن ﻛﺮدی ﻋﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﺞ

ﮔﻔﺘﻰ ﻗﻮل ﺑﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ

ﻳﻪ روزی ﻧﺮی ا اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺮم ﻣﺮده و ﺣﺮﻓﺶ

زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺑﺪون ﭼﺘﺮ

ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﻳﻪ روز ﺑﺪ

ﻓﻘﻄ ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻳﺮ ﻳﺪوﻧﻪ ﺳﻘﻒ

ﭘﻴﺮ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﺑﺪون ﺷﮏ

اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻗﻮل داده ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮد

ﻧﺬاره ﺑﺮﻳﺰه از ﭼﺸﺎت ﻳﺪوﻧﻪ اﺷﮏ

ﺧﺴﺘﻢ از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از ﻏﻢ ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﻏﺼﻪ ﻫﺎم ﻣﻴﺸﻦ از ﭼﺸﺎم ﻟﺒﺮﻳﺰ

ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ

ﻛﺎش ﻧﻤﻴﺮﻓﺘﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻰ

ﻛﺎش دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﺪ

ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻦ ﺳﺮدﻣﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎرون

داد ﺑﻪ دﺳﺘﺎت زﻧﺪﮔﻴﺸﻮ

ﻛﺎش دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﺪ

ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻦ ﺳﺮدﻣﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎرون

داد ﺑﻪ دﺳﺘﺎت زﻧﺪﮔﻴﺸﻮ

ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ

ﺟﺎی ﺻﺪات ﺧﺎﻟﻴﻪ

ﺑﺎز ﺷﺪم دﻳﻮوﻧﺖ دﻳﻮوﻧﻪ

ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ

ﺑﺎز ﺷﺪم دﻳﻮوﻧﺖ دﻳﻮوﻧﻪ

پخش آنلاین آهنگ بارونه بارونه بارونه باز شدم دیوونت دیوونه

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 5 | تعداد آرا: 1

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد