پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ مبهم از ادوین

دانلود آهنگ جدید ادوین به نام «مبهم»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی مبهم با صدای ادوین به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Edvin – Mobham/ And lyrics

دانلود آهنگ مبهم از ادوین
آهنگ مبهم ادوین
خواننده آهنگ
ادوین مبهم
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ ادوین مبهم

برای مشاهده کلیک کنید

وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮏ ﻣﻴﻜﻨﻢ از ﻫﻤﻪ دﻟﺴﺮد ﻣﻴﺸﻢ
ﺗﻨﻬﺎم ﺗﻮی ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎم از ﺗﻮ دارم ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻢ
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﺠﺰ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻧﻤﻴﺰﻧﻪ
ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻨﺎرﻣﻰ ﻫﻨﻮز ﺳﺮت رو ﺷﻮﻧﻤﻪ
اﻳﻨﺠﺎ روزا ﺑﺪون ﺗﻮ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﻪ
ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻪ دﻧﻴﺎم ﺟﻬﻨﻤﻪ
اﺣﺴﺎس ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺣﺲ ﻣﺒﻬﻤﻪ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ راﺣﺖ ﺑﺎﻫﺎت ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ
ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ
ﺣﺲ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮاﻟﻤﻪ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮرو دوره ﻛﺮدم
ﻣﻦ ﺧﺪا رو ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﺮدم
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻏﺮق ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدم
دﻳﮕﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻢ
ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم ﺑﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدم

ﺷﺒﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﺸﺖ ﻣﻴﻜﻮﺑﻢ
ﻧﻤﻰ دوﻧﻰ ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﮕﻢ ﺧﻮﺑﻢ
ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﮕﺬره ﺑﺎزم ﺗﻨﻢ ﺑﻮی ﺗﻮرو ﻣﻴﺪه
دروﻏﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ ﻫﺮﮔﺰ

اﻳﻨﺠﺎ روزا ﺑﺪون ﺗﻮ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﻪ
ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻪ دﻧﻴﺎم ﺟﻬﻨﻤﻪ
اﺣﺴﺎس ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺣﺲ ﻣﺒﻬﻤﻪ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ راﺣﺖ ﺑﺎﻫﺎت ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ
ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ
ﺣﺲ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮاﻟﻤﻪ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮرو دوره ﻛﺮدم
ﻣﻦ ﺧﺪا رو ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﺮدم
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻏﺮق ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدم
دﻳﮕﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻢ
ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم ﺑﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدم
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮرو دوره ﻛﺮدم
ﻣﻦ ﺧﺪا رو ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﺮدم
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻏﺮق ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدم
دﻳﮕﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻢ
ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم ﺑﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدم
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮرو دوره ﻛﺮدم
ﻣﻦ ﺧﺪا رو ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﺮدم
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻏﺮق ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدم
دﻳﮕﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻢ
ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم ﺑﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدم

پخش آنلاین آهنگ مبهم

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 5 | تعداد آرا: 1

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد