پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ تهران با ط دسته دار از هومن گامنو

دانلود آهنگ جدید هومن گامنو به نام «تهران با ط دسته دار»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی تهران با ط دسته دار با صدای هومن گامنو به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Gamno – Tehran/ And lyrics

دانلود آهنگ تهران با ط دسته دار از هومن گامنو
آهنگ تهران با ط دسته دار هومن گامنو
خواننده آهنگ
هومن گامنو تهران با ط دسته دار
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ هومن گامنو تهران با ط دسته دار

برای مشاهده کلیک کنید

ﺗﻬﺮان ﻣﺎ دوﺳﺘﺶ دارم ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎﻫﺎش ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻠﺎﺗﺶ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ ﭘﺎش
ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آدﻣﺎش
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ط دﺳﺘﻪ دار و دﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﻳﺪن وﺻﻠﻪ دار ﺷﺪ ﻳﻪ ﭼﺴﺐ زﺧﻤﻢ روش ﺣﺎﻟﺎ ﻗﺼﻪ دار ﺷﺪ
راه ﻣﻴﺮی ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﮔﺮوﻧﻪ اﻳﻦ درد ﻣﺮدﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺺ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔع ﻫﺮ دوﻣﻮﻧﻪ
ﻫﻰ دود ﭼﻘﺪ دود ﺳﻮال ﺗﻜﺮاری ﻣﻪ ﻳﺎ دود آﺳﻤﻮن آﺑﻰ ﭼﺮا ﺳﻔﻴﺪه ﺑﻪ زور ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪه
آﻓﺘﺎﺑﻢ ﻣﺜﻪ ﻣﺎ ﺑﻰ زﺑﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﭼﻮن ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﻴﺮه ﺧﻮﻧﻪ وﻟﻰ ﺗﺮس ﻣﺎل دﻳﮕﺮوﻧﻪ
ﻫﻰ ﺗﺮس ﻣﺎل دﻳﮕﺮوﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻴﻦ ﺗﺮس ﻣﺎل دﻳﮕﺮوﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﺮه رووﻧﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﻣﻴﮕﺬروﻧﻪ
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ط دﺳﺘﻪ دار و دﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﻳﺪن وﺻﻠﻪ دار ﺷﺪ ﻳﻪ ﭼﺴﺐ زﺧﻤﻢ روش ﺣﺎﻟﺎ ﻗﺼﻪ دار ﺷﺪ
راه ﻣﻴﺮی ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﮔﺮوﻧﻪ اﻳﻦ درد ﻣﺮدﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺺ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔع ﻫﺮ دوﻣﻮﻧﻪ
ﻗﺪ آدﻣﺎش ﻣﺜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﺎش ﻳﻜﻰ ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ روی ﻛﻮه ﻳﻜﻰ ﺗﻮی ﺟﻮب ﻳﻜﻰ رو ﺑﻠﻨﺪه ﻳﻜﻰ ﺗﻮ ﭼﺎﻫﻪ
ﭼﺮا ﺑﻮی اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎد ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺎد ﭼﺮا آب درﻳﺎ ﺷﻮره ﭼﺮا آﺳﻤﻮن ﺗﻪ ﻧﺪاره د ﺑﮕﻴﻦ ﭼﺮا
ﭼﺮا ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﻧﺨﺮی ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮه ﭼﺮا زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻮ ﺗﻬﺮان دردﺳﺮه ﭼﺮا ﻳﻜﻰ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ ﭼﺮا زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻮ ﺗﻬﺮان دردﺳﺮه
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ط دﺳﺘﻪ دار و دﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﻳﺪن وﺻﻠﻪ دار ﺷﺪ ﻳﻪ ﭼﺴﺐ زﺧﻤﻢ روش ﺣﺎﻟﺎ ﻗﺼﻪ دار ﺷﺪ
راه ﻣﻴﺮی ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﮔﺮوﻧﻪ اﻳﻦ درد ﻣﺮدﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺺ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔع ﻫﺮ دوﻣﻮﻧﻪ

پخش آنلاین آهنگ تهران با ط دسته دار

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 5 | تعداد آرا: 1

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد