پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ یادگاری از شایان اشراقی و شایان یو

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی و شایان یو به نام «یادگاری»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی یادگاری با صدای شایان اشراقی و شایان یو به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Shayan Eshraghi – Yadegari/ And lyrics

دانلود آهنگ یادگاری از شایان اشراقی و شایان یو
آهنگ یادگاری شایان اشراقی و شایان یو
خواننده آهنگ
شایان اشراقی و شایان یو یادگاری
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ شایان اشراقی و شایان یو یادگاری

برای مشاهده کلیک کنید

از وﻗﺘﻰ رﻓﺘﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﻮد
ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎً زود ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎً زود
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎزاﮔﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﮕﻢ راﺳﺘﺸﻮ
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم
ﻏﺮوب ﺗﻮ ﺳﻴﺎه ﻛﺮده ﻗﻠﺒﻮ
ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ
ﻛﻞ زﻧﺪﮔﻴﻢ دردﺳﺮ ﺑﻮد
ﺗﻮ درد ﺳﺮ ﻧﺸﻮ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﻳﺎدم ﻣﻴﺎره ﻫﻰ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ
اﻣﻴﺪ ﺑﺪﻫ‌ ﺑﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻣﻦ ﺟﻮﻧﻢ ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺰارم ﻛﺴﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻪ ﺑﻬﺖ
ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ دﻟﺖ
ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻰ ﺷﺒﺎ
دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﺪه ﺑﻬﺖ
ﺗﻮ ﻟﺞ ﻛﺮدی وﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز
ﮔﻴﺮ ﺗﻮه اﻳﻦ دل ﻟﺎﻣﺼﺐ ﻫﻨﻮز
ﻳﻪ دﻧﻴﺎ واﻳﺴﻦ ﺟﻠﻮم وﻟﻰ
ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻧﻤﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ از رو
رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﻋﻜﺴﺎت
رﻓﺘﻰ و رﻳﺨﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ اﺷﻜﺎم
رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﺷﻌﺮام
آخ ﭼﻪ ﻧﺎزه ﭼﺸﻤﺎت
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
اداﻣﻪ دادن ﺳﺨﺘﻪ
ﻧﻤﻴﺮﺳﻰ ﭼﺮا ﺑﻪ دادم وﻗﺘﻰ
ﺟﻮری ﺗﻮو ﺑﻬﺖ رﻓﺘﻨﺘﻢ
اﻧﮕﺎر ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ رﻓﺘﻰ
وﻟﻰ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎم زﻳﺎده
ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺷﺒﻴﻢ ﺑﻴﺎدش
اﻳﻨﺠﻮری ﺑﺨﻮادت ﻋﻤﺮاً اﺻﻠﺎً
ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردم ازت
ﻧﺎﻣﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺑﺪ ﻛﺮدی ﺑﻬﻢ
وﻟﻰ اﻳﺮادی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮدی ﺑﻬﻢ
دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻪ ﺑﺎرم ﺗﻮ ﺑﻴﺎ
ﻣﻦ آﺧﻪ ﺑﻮدم دﻟﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎدﮔﺎری ازت اﺷﻜﻪ
ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻛﻪ ازم ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﻤﻴﺘﭙﻪ واﺳﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ اﺻﻠﺎً
ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻓﻘﻄ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت
ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

پخش آنلاین آهنگ یادگاری

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 21

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
ب ت چ

عشقی تووووو

0
پاسخ
1 ماه پیش