پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ طاووس پر تو هستی از ابی عالی

دانلود آهنگ جدید ابی عالی به نام «طاووس پر تو هستی»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی طاووس پر تو هستی با صدای ابی عالی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Ebi Aali – Tavos Par/ And lyrics

دانلود آهنگ طاووس پر تو هستی از ابی عالی
آهنگ طاووس پر تو هستی ابی عالی
خواننده آهنگ
ابی عالی طاووس پر تو هستی
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ ابی عالی طاووس پر تو هستی

برای مشاهده کلیک کنید

وﻗﺘﻰ ﺗﺮه ﺑﺪﻳﻤﻪ اﻧﮕﺎری ﺧﻮ ﺑﻴﻤﻪ
ﻳﮏ دل ﻧﻪ ﺻﺪ دل ﻛﻴﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﻮﻣﻪ
ﺗﻮ ﺣﺎل ﺧﻮب ﻣﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﻤﻪ
ﺗﻰ روی ﻣﺎﻫﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺷﻰ روﺑﺮو ﺑﺪﻳﻤﻪ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ
دﻟﺒﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﮔﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻰ دور ﺑﮕﺮدن
ﺧﺎر ﺷﻰ دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻰ رو ﻫﻠﺎل ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺮص ﻗﻤﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
ﻗﺸﻨﮕﻰ دارﻧﻰ دﻟﺒﺮ ﻃﺎووس ﭘﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
ﻋﺮوس ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻰ ﻣﺎر اﺗﺎ ﻛﻴﺠﺎ ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺗﻤﻮم ﻃﺎﻳﻔﻪ دار ﻛﻨﻪ وه ﺳﺮ ﺧﺸﺎﻟﻰ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻋﺮوس ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﮔﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻰ دور ﺑﮕﺮدن
ﺧﺎر ﺷﻰ دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ
ﻣﻰ ﭘﻠﻰ ﻧﻴﺸﺘﻰ دﻟﺒﺮ وﻟﻰ ﻣﻰ دل ﺗﻰ ﺗﻨﮕﻪ
ﺗﻰ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺮ ﺑﻮوﺷﻢ ﭘﻴﺮی ﺑﺎﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ
ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺗﻮ ﻋﻄﺮ ﮔﻠﺎی ﻧﺮﮔﺲ
ﺷﻰ اول آﺧﺮ دا زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ
دﻟﺒﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﮔﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻰ دور ﺑﮕﺮدن
ﺧﺎر ﺷﻰ دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ

وﻗﺘﻰ ﺗﻮرو دﻳﺪم اﻧﮕﺎری ﺧﻮاب ﺑﻮدم
ﻳﮏ دل ﻧﻪ ﺻﺪ دل دﺧﺘﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺷﺪم
ﺗﻮ ﺣﺎل ﺧﻮب ﻣﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺪم
روی ﻣﺎﻫﺖ رو ﻳﻜﺒﺎر روﺑﺮوم دﻳﺪم
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
دﻟﺒﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻤﻪ دورت ﺑﮕﺮدن
ﺧﻮب دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ
روی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻠﺎل ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺮص ﻗﻤﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
ﻗﺸﻨﮕﻰ داری دﻟﺒﺮ ﭘﺮﻃﺎووس ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
ﻣﺎدرم ﻳﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ رو ﻋﺮوس ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻤﻮم ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺮای اون ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻦ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
ﻋﺮوس ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻤﻪ دورت ﺑﮕﺮدن
ﺧﻮب دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ
ﻛﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺘﻰ دﻟﺒﺮ وﻟﻰ دﻟﻢ واﺳﺖ ﺗﻨﮕﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﭘﻴﺮ ﺑﺸﻢ ﭘﻴﺮی ﺑﺎﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ
ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺗﻮ ﻋﻄﺮ ﮔﻠﺎی ﻧﺮﮔﺲ
ﻓﺪای اول آﺧﺮ ﺧﻮدم زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ
دﻟﺒﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻤﻪ دورت ﺑﮕﺮدن
ﺧﻮب دﻟﻰ ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ

پخش آنلاین آهنگ طاووس پر تو هستی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 7

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد