پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ واو Wow از بابی و ممد (واو من لش ولو اوضاع غیر قابل هندلو)

دانلود آهنگ جدید بابی و ممد به نام «واو»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی واو (واو من لش ولو اوضاع غیر قابل هندلو) با صدای بابی و ممد به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Babi Ft Mamad – Wow/ And lyrics

دانلود آهنگ واو Wow از بابی و ممد (واو من لش ولو اوضاع غیر قابل هندلو)
آهنگ واو بابی و ممد
خواننده آهنگ
بابی و ممد واو
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ بابی و ممد واو

برای مشاهده کلیک کنید

ﺻﺪﺗﺎ وﻳﺲ ﻣﻴﺪن ﺗﻮ ﻃﻮل راه
ﻣﻴﮕﻦ ﭘﺲ ﻛﻰ ﻣﻴﺮﺳﻰ ﺗﻮ ﺳﻮﺗﻮن ﻣﺎ
وا ﻣﻴﻜﻨﻢ درو از دور ﺑﻬﺸﻮن ﻣﻴﮕﻢ ﺳﻠﺎم ﻋﻴﻦ ﻳﻮﺗﻮﺑﺮا
ﻣﻴﺎن ﮔﻨﮓ ﻋﻴﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ وﻳﮋه رو دﺳﺖ اﻛﻴﭙﻢ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻫﻤﻪ ﻟﻮل ﻫﻤﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﺎﺣﺎل
ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻪ دوﺳﺪاری ﻫﻰ واﺷﻪ ﻧﻴﺸﺖ
ﻓﺎزش ﻧﺼﻴﺤﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺎﻧﺪی
ﻓﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﻫﺎم دوﺳﻪ راﻧﺪی
ﺗﺎزه ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ اﺳﻤﻤﻮ ﻣﻴﮕﻢ روﺷﻨﻔﻜﺮم ﻣﻴﮕﻪ اﭘﻦ ﻣﺎﻳﻨﺪی
واو ﻣﻦ ﻟﺶ وﻟﻮ اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﻟﻮ
واو ﻛﺮدم درو ﭘﻪ دﻳﮓ ﻧﻤﻴﺮم اﻓﺘﺮو
واو ﻣﻦ ﻟﺶ وﻟﻮ اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﻟﻮ
واو ﻛﺮدم درو ﭘﻪ دﻳﮓ ﻧﻤﻴﺮم اﻓﺘﺮو
ﻗﺪ ﺻﺪو ﺳﻰ رﻳﺰ ﻣﻴﺎد ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﻴﺎﻓﻪ
ﻳﺠﻮر ﺳﻴﺲ ﻣﻴﮕﻴﺮه اﻧﮕﺎر ﻣﺎﻣﻮر اداره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
ﻫﻤﺶ دوﺛﺎﻧﻴﺲ ﻛﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻛﺴﻮ ﻧﻜﺴﺖ
ﺳﺮﻳع ﺳﻴﻮ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮی ﮔﻮﺷﻰ ﺷﻤﺎره و اﺳﻤﻮ ﺗﻜﺴﺖ
ﻣﻴﺪه ﺑﻬﺶ ﺗﻮی داﻳﺮﻛﺖ
ﺑﮕﻮ ﭼﺠﻮری ﺑﺪم ﻣﻦ ﺣﺎل ﺑﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻤﻰ رو ﭼﻬﺮت ﻛﺎر ﺷﻪ
ﻳﻜﻢ ﭼﺮوﻛﻰ ﺗﻮ ﻣﺚ ﺑﺎﻳﺪن
ﭘﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﻛﺎرام داﺑﻰ
ﺑﮕﻮ ﺷﻤﺎرﺗﻮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻛﻴﺎ دادی
ﺟﻤع ﺟﻤع ﺟﻤع ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻫﻤﻪ ﻛﺞ ﻣﻴﻜﻨﻦ رو ﺑﻴﺖ ﺑﺎﺑﻰ
واو ﻣﻦ ﻟﺶ وﻟﻮ اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﻟﻮ
واو ﻛﺮدم درو ﭘﻪ دﻳﮓ ﻧﻤﻴﺮم اﻓﺘﺮو
واو ﻣﻦ ﻟﺶ وﻟﻮ اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﻟﻮ
واو ﻛﺮدم درو ﭘﻪ دﻳﮓ ﻧﻤﻴﺮم اﻓﺘﺮو
اب ﺑﺰن ﺻﻮرﺗﻮ روﺑﻪ را ﺷﻰ
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺒﺮﻣﺖ وﻟﻰ دور ﻣﺎﺷﻴﻦ
داﻓﻰ ﺗﻮﻣﺴﺘﻴﻢ ﭘﻰ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﭼﺮا
اذﻳﺖ ﻧﻜﻦ ﺟﻮن داﺷﻰ
ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ ﻧﻰ اون ﻳﻪ ﭘﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻪ
دﻳﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻪ
ﺧﻮدش ﻫﻮﻟﻪ ﺗﺎزه اون ﺑﻤﺎ ﻣﻴﮕﻪ ﺣﻮاﺳﺖ ﻫﺲ ﻛﺎرام ﻫﻤﻪ ﻣﮕﺎﻫﻴﺘﻬ!
واو ﻣﻦ ﻟﺶ وﻟﻮ اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﻟﻮ
واو ﻛﺮدم درو ﭘﻪ دﻳﮓ ﻧﻤﻴﺮم اﻓﺘﺮو
واو ﻣﻦ ﻟﺶ وﻟﻮ اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﻟﻮ
واو ﻛﺮدم درو ﭘﻪ دﻳﮓ ﻧﻤﻴﺮم اﻓﺘﺮو
واو ﻣﻦ ﻟﺶ وﻟﻮ اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﻟﻮ
واو ﻛﺮدم درو ﭘﻪ دﻳﮓ ﻧﻤﻴﺮم اﻓﺘﺮو
واو ﻣﻦ ﻟﺶ وﻟﻮ اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﻟﻮ
واو ﻛﺮدم درو ﭘﻪ دﻳﮓ ﻧﻤﻴﺮم اﻓﺘﺮو

پخش آنلاین آهنگ واو

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.2 | تعداد آرا: 14

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
نیکا بهار لویی

مرسی از این اهنگ

0
پاسخ
2 ماه پیش