پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ مو فرفری خاله جان قربون (اصلی + اجرای گروهی مازنی اینستاگرام)

دانلود آهنگ مازندرانی اجرای گروهی اینستا + اصلی از جواد نکایی به نام «مو فرفری خاله جان قربون قشنگ پسر چشم عسلی قربون»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی مو فرفری خاله جان قربون قشنگ پسر چشم عسلی قربون با صدای اجرای گروهی اینستا + اصلی از جواد نکایی به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Javad Nekaei – Mo Ferferi/ And lyrics

دانلود آهنگ مو فرفری خاله جان قربون (اصلی + اجرای گروهی مازنی اینستاگرام)
آهنگ مو فرفری خاله جان قربون قشنگ پسر چشم عسلی قربون
خواننده آهنگ
جواد نکایی مو فرفری خاله جان قربون قشنگ پسر چشم عسلی قربون
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ تمام اجراها مو فرفری خاله جان قربون

برای مشاهده کلیک کنید

ﻃﻠﺎی ﻫﺠﺪه ﻋﻴﺎره ﻣﻮﻧﻪ
ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده ﻣﻰ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮﻧﻪ
آﻫﻮی ﭼﺸﺪار ﻟﺎره ﻣﻮﻧﻪ
ﮔﻞ ﺧﺶ ﺑﻮی ﺑﻬﺎره ﻣﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻓﺮﻓﺮی ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺮﺑﻮن
ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺴﺮ ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ ره ﻗﺮﺑﻮن
ﻣﺤﻠﻪ ره ﺗﻴﺴﻪ ﭼﻠﭽﺮاغ ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻪ وره داﻣﺎد ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﺳﺮﻧﺎ ﭘﻠﻨﮓ ﭘﻬﻠﻮوﻧﻪ
اره ﺳﺮدار اﻳﺮان وه ﻧﻮﻣﻪ
ﻣﻰ ﭘﺴﺮ ﻃﻨﺎزه ﺧﻮش زﺑﻮﻧﻪ
ﺗﻴﺴﻪ ﭘﺮ دﻣﻪ ﻛﻮﺗﺮه ﺑﻮﻣﻪ
ﻣﻮﻓﺮﻓﺮی ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺮﺑﻮن
ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺴﺮ ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ ره ﻗﺮﺑﻮن
ﻣﺤﻠﻪ ره ﺗﻴﺴﻪ ﭼﻠﭽﺮاغ ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻪ وره داﻣﺎد ﻫﺎﻛﻨﻢ
دل ﻣﻦ ﺗﻴﺴﻪ ﻫﻮاﻳﻰ ووﻧﻪ
اﻳﻦ ﺧﻨﻪ ﭘﺮ از ﻋﺎﺷﻘﻰ ووﻧﻪ
ﺳﺮﻧﺎ ﻣﻰ دل اﺑﺪی ووﻧﻪ
ﭘﺴﺮی ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻣﺎﻧﻰ ووﻧﻪ
ﻣﻮﻓﺮﻓﺮی ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺮﺑﻮن
ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺴﺮ ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ ره ﻗﺮﺑﻮن
ﻣﺤﻠﻪ ره ﺗﻴﺴﻪ ﭼﻠﭽﺮاغ ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻪ وره داﻣﺎد ﻫﺎﻛﻨﻢ

ﻣﺜﻞ ﻃﻠﺎی ﻫﺠﺪه ﻋﻴﺎر ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺜﻞ آﻫﻮی ﻛﻮه ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺧﻮش ﺑﻮی ﺑﻬﺎر ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻓﺮﻓﺮی ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم
ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺴﺮ ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ رو ﻗﺮﺑﻮن
ﻣﺤﻠﻪ رو واﺳﺖ ﭼﻠﭽﺮاغ ﻛﻨﻢ
ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻪ اوﻧﻮ داﻣﺎد ﻛﻨﻢ
ﺳﺮﻧﺎ ﭘﻠﻨﮕﻪ و ﭘﻬﻠﻮوﻧﻪ
اره اﺳﻤﺶ ﺳﺮدار اﻳﺮاﻧﻪ
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻃﻨﺎزه ﺧﻮش زﺑﻮﻧﻪ
واﺳﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﻮم رو ﭘﺮ ﻣﻴﺪم
ﻣﻮﻓﺮﻓﺮی ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم
ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺴﺮ ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ رو ﻗﺮﺑﻮن
ﻣﺤﻠﻪ رو واﺳﺖ ﭼﻠﭽﺮاغ ﻛﻨﻢ
ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻪ اوﻧﻮ داﻣﺎد ﻛﻨﻢ
دل ﻣﻦ واﺳﺖ ﻫﻮاﻳﻰ ﻣﻴﺸﻪ
اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺮ از ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻣﻴﺸﻪ
ﺳﺮﻧﺎ اﺑﺪی دل ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻪ
ﭘﺴﺮی ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻣﺎﻧﻰ ﻣﻴﺸﻪ
ﻣﻮﻓﺮﻓﺮی ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم
ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺴﺮ ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻰ رو ﻗﺮﺑﻮن
ﻣﺤﻠﻪ رو واﺳﺖ ﭼﻠﭽﺮاغ ﻛﻨﻢ
ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻪ اوﻧﻮ داﻣﺎد ﻛﻨﻢ

پخش آنلاین آهنگ مو فرفری خاله جان قربون

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.2 | تعداد آرا: 6

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
فغاب

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

0
پاسخ
4 ماه پیش