پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402

دانلود آهنگ بی حسی از مهدی احمدوند

دانلود آهنگ جدید مهدی احمدوند به نام «بی حسی»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی بی حسی با صدای مهدی احمدوند به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Mehdi Ahmadvand – Bi Hessi/ And lyrics

دانلود آهنگ بی حسی از مهدی احمدوند
آهنگ بی حسی مهدی احمدوند
خواننده آهنگ
مهدی احمدوند بی حسی
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ مهدی احمدوند بی حسی

برای مشاهده کلیک کنید

ﺑﻴﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻰ ﺷﻤع ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ روﺷﻦ ﻛﻦ

ﺑﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ رو واﺳﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﻏﻦ ﻛﻦ

ﺑﻴﺎ از ﺗﻮی ﻛﻮﭼﻪ ی ﻗﻠﺐ ﻣﻦ رد ﺷﻮ

ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻋﺸﻘﻮ ﺧﻮدت ﺗﻦ ﻣﻦ ﻛﻦ

ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺧﺴﺘﻤﻮ ﺧﺴﺘﻢ

ﻳﻜﻰ دﺳﺘﺸﻮ ﻛﺎش ﺑﺬاره ﺗﻮی دﺳﺘﻢ

ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﺗﻮ

ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺜﻠﺎ ﺗﻮ

ﺳﺮ ﺗﻜﻮن دادی ﻳﻌﻨﻰ آرﻫ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﻢ دﻟﺖ ﻳﻪ ﺣﺴﻰ داری

ﻧﮕﺎم ﻣﻴﻜﻨﻰ از ﺣﺎل ﻣﻴﺮﻣ، ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎت اﻧﮕﺎر ﺑﻰ ﺣﺴﻰ داره

ﭼﻪ ﺣﺴﻰ داره ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻤ، ﭼﻪ ﭼﺸﻤﺎﻳﻰ داری ﻋﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﻰ

ﻳﻪ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ ﻳﻪ روز ﻳﻪ ﭼﻴﺰاﻳﻰ ﮔﻔﺖ ﭼﻘﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﺎﺷﻰ

ﻣﻦ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻗﺸﻨﮕﻮ از ﺗﻮ دارم

ﻣﻦ از وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﺪم ﺗﻮرو ﺑﻴﻘﺮارم

ﺗﻮ اوﻣﺪی ﻣﻨﻮ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻛﻨﻰ و ﻣﻨﻮ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﻛﻨﻰ و

ﺑﮕﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪی ﻣﻨﻮ ذوق ﻣﺮﮔﻢ ﻛﻨﻰ و

ﻳﻪ ﭼﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ازت ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎش ﻓﻘﻄ

ﻛﺴﻰ ﺑﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﻠﺎم ﺗﻮ ﺟﻮاب ﻧﺪه و ﻣﻨﻮ ﺑﻨﺪاز وﺳﻄ

ﻣﻦ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺗﻮ دﺳﺘﺖ ﻳﻪ ﺗﻴﺮ

ﺑﺬارش ﺗﻮی ﻛﻤﻮﻧﻮ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﮕﻴﺮ

ﻣﻨﻮ زﻧﺪوﻧﻰ ﻛﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﻮ دﻟﺖ

ﻣﻴﻤﻴﺮم ﻧﻪ ﺑﮕﻰ اﻳﻨﺠﻮری ﻛﻪ آره وﺻﻠﻢ ﺑﻬﺖ

ﻟﺐ ﺗﺮ ﻛﻦ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮای رو داری

ﺗﺎ ﻣﻨﻮ داری ﻣﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﮔﺖ اﮔﻪ ﺑﺬاری

ﻣﻦ اﺳﻴﺮت ﺷﺪم اﻧﮕﺎری

ﺑﻰ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻴﻘﺮاری

ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮام اﺳﻤﻤﻮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم

ﻣﻦ ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارم ﺣﺮﻓﻮ اﮔﻪ ﻛﺶ ﻧﺪم

ﻗﻮل دادم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻮﻟﻤﻮ ﺑﺸﻜﻨﻢ

ﻣﻦ آﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم ﻧﻤﻴﺸﻪ دل ﺑﻜﻨﻢ

ﻳﻪ ﺷﻬﺮو واﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم دﺷﻤﻨﻢ

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق داره ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﻢ

ﺗﻮ اوﻣﺪی ﻣﻨﻮ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻛﻨﻰ و، ﻣﻨﻮ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﻛﻨﻰ و

ﺑﮕﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻴ؛ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪی ﻣﻨﻮ ذوق ﻣﺮﮔﻢ ﻛﻨﻰ و

ﻳﻪ ﭼﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ازت ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎش ﻓﻘﻄ

ﻛﺴﻰ ﺑﺖ ﮔﻔﺖ ﺳﻠﺎم ﺗﻮ ﺟﻮاب ﻧﺪه و ﻣﻨﻮ ﺑﻨﺪاز وﺳﻄ

ﻣﻦ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺗﻮ دﺳﺘﺖ ﻳﻪ ﺗﻴﺮ

ﺑﺬارش ﺗﻮی ﻛﻤﻮﻧﻮ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﮕﻴﺮ

ﻣﻨﻮ زﻧﺪوﻧﻰ ﻛﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﻮ دﻟﺖ

ﻣﻴﻤﻴﺮم ﻧﻪ ﺑﮕﻰ اﻳﻨﺠﻮری ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻬﺖ

پخش آنلاین آهنگ بی حسی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.2 | تعداد آرا: 61

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
اسی کرمی

بیست

0
پاسخ
2 هفته پیش
نگار

خیلی خوبه

0
پاسخ
1 ماه پیش
ریما

اسکللللل ها اصلا شما آهنگ حالیتونهههههه

0
پاسخ
3 ماه پیش