پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود نوحه دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا + ریمیکس مداحی

دانلود نوحه جدید کویتی پور به نام «دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا ریمیکس»

راغب ریمیکس کامل کویتی پور محمود کریمی آهنگران با صدای بچه صوتی هندی

برای دانلود نوحه زیبا و شنیدنی دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا ریمیکس با صدای کویتی پور به همراه متن نوحه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Koveytipoor – Del Parishanam/ And lyrics

دانلود نوحه دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا ریمیکس
نوحه دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا ریمیکس کویتی پور
مداح نوحه
کویتی پور دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا ریمیکس
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ کویتی پور دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا ریمیکس

برای مشاهده کلیک کنید

دل ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ ﻛﻪ از ﺑﺎﺑﻢ ﻧﻤﻰ آﻳﺪ ﺻﺪا
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺟﺪا ﮔﺮدم ز دﺷﺖ ﻛﺮﺑﻠﺎ
ﻋﻤﻪ ﻣﻴﺴﻮزد دﻟﻢ ﺑﺎﺑﻢ ﭼﺮا ﻧﺎﻣﺪ ز ﺟﻨﮓ
ﮔﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﮔﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮﻣﺶ اﻧﺪر ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺗﻨﮓ
ﮔﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮﻣﺶ اﻧﺪر ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺗﻨﮓ
ﺷﻮ ﺑﺮون از ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺑﻢ ﭼﺮا ﻧﺎﻣﺪ ز ﺟﻨﮓ
ﺷﻮق و روﻧﻖ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﻢ ﭼﺮا ﻛﺮده درﻧﮓ
ذﻛﺮ ﻟﺎ ﺣﻮل وﻟﺎ اﻟﻠﻪ
از او ﻧﻤﻰ آﻳﺪ ﭼﺮا ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ
ﮔﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺸﻨﮕﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﻋﻤﻪ ﻛﺒﺎب
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻫﻢ در اﻳﻦ دﺷﺖ ﺑﻠﺎ ﻳﮏ ﻗﻄﺮه آب
ﺟﺎی آب و ﺟﺎی ﻧﺎن ﻋﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎ ﺟﻮاب
ده ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﮏ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻋﻤﻪ ﺗﻮ از ﺑﻬﺮ ﺧﺪا
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻪ دﻳﺪار ﭘﺪر آب ﺣﻴﺎﺗﻢ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﭼﻬﺮه ی ﻧﻮراﻧﻰ اش از ﻏﻢ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺟﺎی ﻋﻤﻮﻳﻢ ﭘﺪر آب ﻓﺮاﺗﻢ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﮔﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺳﻴﺮب ﻃﻔﻠﺎن ﻓﺮات ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﻴﻬﻪ ی اﺳﺐ ﭘﺪر ای ﻋﻤﻪ ﻣﻰ آﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺷﻮق دﻳﺪار ﭘﺪر ﺑﺮد از ﺳﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش
اﻳﻦ ﺻﺪا ﻣﻰ اﻓﻜﻨﺪ در ﺧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﺟﻮش و ﺧﺮوش
ﺗﺎ ﻣﺪد از ﻣﻴﺪان ﺻﺪا از ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻴﺮاﻟﻨﺴﺎ
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ
راﻏﺐ ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ

ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ای ذواﻟﺠﻨﺎح ﺑﺮ آﺗﺶ اﻳﻦ ﺳﺎن ﻣﻴﺰﻧﻰ
ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﺎﻟﺎن و ﮔﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰﻧﻰ
ﺑﺎ ﻏﻤﺖ زﺧﻤﻰ ﻓﺰون ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻃﻔﻠﺎن ﻣﻴﺰﻧﻰ
در ﺣﺮم از ﺷﻴﻬﻪ ات ﭼﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﻛﺒﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺖ
ﭼﻮن ﻛﻨﻢ ﺑﺎور ﻛﻪ از ﺗﻮ ﺑﺎب ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﻧﮕﻮن
ﮔﻮ ﻛﻪ اﻳﻨﮏ ذواﻟﺠﻨﺎح ﺑﺎب ﻣﻦ اﻓﺘﺎده ﻛﺠﺎ ﺣﺴﻴﻦ
ذواﻟﺠﻨﺎح ای ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺐ وﻓﺎدار ﭘﺪر
ﮔﻮ ﺷﻨﻴﺪی در دم آﺧﺮ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺪر
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎران ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻳﺎد ﭘﺪر ﻳﺎد ﺗﻮ را
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ
ای ﺧﺪا ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺮا ﺑﺮ ﺧﺎک ﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﻛﻰ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﺶ از ﺟﻔﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻛﻴﻦ ﺑﻨﻬﺎده اﺳﺖ
آب آﻳﺎ در دم آﺧﺮ ورا ﻛﻒ داده اﺳﺖ
آب آﻳﺎ در دم آﺧﺮ ورا ﻛﻒ داده اﺳﺖ
ﻳﺎ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﻟﺐ ﻋﻄﺸﺎن ز ﺟﻮر اﺷﻘﻴﺎ
ﻋﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ
ﺣﺴﻴﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ

پخش آنلاین آهنگ دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا ریمیکس

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4 | تعداد آرا: 9

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد