پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری از آرمین نصرتی

دانلود آهنگ جدید آرمین نصرتی به نام «به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری»

هم اکنون شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری با صدای آرمین نصرتی دعوت می‌کنیم. متن ترانه و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ از آهنگ به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری را در موزیکدل♥ برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدواریم که از این اثر آرمین نصرتی نهایت لذت را ببرید.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Nosrati Be Man Migan Golpari/ And lyrics

دانلود اهنگ به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری آرمین نصرتی
آهنگ به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری آرمین نصرتی
خواننده آهنگ
آرمین نصرتی به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ آرمین نصرتی به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری

برای مشاهده کلیک کنید

آی دﺧﺘﺮه ﺑﻠﻪ آی دﺧﺘﺮه ﺑﻠﻪ
آی دﺧﺘﺮه ﺑﻠﻪ
ﺷﻮﻫﺮ داری ﻧﻪ ﺧﻴﺮ
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﻧﻤﻴﺎم
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻧﻤﻴﺸﻢ
وای وای وای
ﭼﻘﺪر اﻃﻮار ﻣﻴﺮﻳﺰی
ﭼﻪ ﭘﺮرو و ﭼﻪ رﻳﺰی
ﭼﻘﺪر اﻃﻮار ﻣﻴﺮﻳﺰی
ﭼﻪ ﭘﺮرو و ﭼﻪ رﻳﺰی
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزﮔﻞ ﻣﻦ
ﻋﺰﻳﺰی دﻟﻤﻰ ﺟﻴﮕﺮ ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزﮔﻞ ﻣﻦ
ﻋﺰﻳﺰی دﻟﻤﻰ ﺟﻴﮕﺮ ﻣﻦ
ﮔﻞ ﭘﺮی ﺟﻮن ﺑﻠﻪ
ﮔﻞ ﭘﺮی ﺟﻮن ﺑﻠﻪ
ﮔﻞ ﭘﺮی ﺟﻮن ﺑﻠﻪ
اﻳﻨﺠﺎﻳﻰ ﺟﻮن ﺑﻠﻪ
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﻧﻤﻴﺎم
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻧﻤﻴﺸﻢ
وای وای وای
ﭼﻘﺪر اﻃﻮار ﻣﻴﺮﻳﺰی
ﭼﻪ ﭘﺮرو و ﭼﻪ رﻳﺰی
ﭼﻘﺪر اﻃﻮار ﻣﻴﺮﻳﺰی
ﭼﻪ ﭘﺮرو و ﭼﻪ رﻳﺰی
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزﮔﻞ ﻣﻦ
ﻋﺰﻳﺰی دﻟﻤﻰ ﺟﻴﮕﺮ ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزﮔﻞ ﻣﻦ
ﻋﺰﻳﺰی دﻟﻤﻰ ﺟﻴﮕﺮ ﻣﻦ
آی ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﻮ
ﺑﻨﺸﻴﻦ ﺑﻪ روی زاﻧﻮ
آی ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﻮ
ﺑﻨﺸﻴﻦ ﺑﻪ روی زاﻧﻮ
ﻏﻮﻏﺎ ﺑﭙﺎ ﻛﻦ از اﻳﻦ ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪ
دﻟﻮم ﺷﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪ
دﻟﻮم ﺷﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪ
وای وای وای
رﻳﺰه رﻳﺰه رﻳﺰه
رﻳﺰه ﺑﺎﻟﺎ رﻳﺰه
رﻳﺰه ﺑﺎﻟﺎ رﻳﺰه
دﺳﺘﺎش ﻛﻮﭼﻴﮕﻪ وای ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻳﺰه
ﭘﺎﻫﺎش ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ وای ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﮔﺮﻳﺰه
دﺳﺘﺎش ﻛﻮﭼﻴﮕﻪ وای ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻳﺰه
ﭘﺎﻫﺎش ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ وای ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﮔﺮﻳﺰه
ﺣﺎﻟﺎ دﺳﺘ، ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺖ ، ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ، ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺖ
ای دﺳﺖ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺎ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ اوﻣﺪ ﺗﻮو ﻣﺸﺘﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﺷﺪم ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﺷﺪم ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻢ
دﻳﮕﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ واﻟﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﺎ
اﺣﻮاﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ واﻟﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﺎ
دﻳﮕﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ واﻟﺎ
اﺣﻮاﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﺎ
دﻳﮕﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ واﻟﺎ
اﺣﻮاﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﺎ
ﺷﺒﺎ ﻫﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ

ﺳﺮاغ ﻣﻰ و ﭘﻴﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ
ﺗﻮو اﻳﻦ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ دردم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دل ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﺮدم
دﻟﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه ﭘﻴﺪاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ
وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
ﻳﻪ روز ﺧﻴﻤﻪ زدی ﺗﻮو ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ
ﻣﻨﻢ از ﻋﺎﺷﻘﻰ واﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﮔﻤﻮن ﻛﺮدی ﻫﻨﻮز ﭘُﺮ ﺷﺮ و ﺷﻮرم
ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻘﻢ و ﺧﻴﻠﻰ ﺻﺒﻮرم
ﺷﺒﺎ ﻫﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ
ﺳﺮاغ ﻣﻰ و ﭘﻴﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ
ﺗﻮو اﻳﻦ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ دردم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دل ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﺮدم
دﻟﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه ﭘﻴﺪاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ
وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﻣﻮ ﺑﺮﺷﺘﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﺎﻫﻨﻮﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ
آی ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻓﺮ ﺑﺮو ﻣﺎل اﻧﺪﻳﻤﺸﻜﻢ
ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﻣﻮ ﺑﺮﺷﺘﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﺎﻫﻨﻮﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ
آی ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻓﺮ ﺑﺮو ﻣﺎل اﻧﺪﻳﻤﺸﻜﻢ
اﻣﺸﻮ ﺷﻮﺷﻪ ﻟﻴﭙﮏ ری ﻫﻴﺮوﻧﻪ
اﻣﺸﻮ ﺷﻮﺷﻪ ﻳﺎروم ﺑﺮازﺟﻮﻧﻪ
ﺗﺮاﻧﻪ آﻫﻨﮓ ﮔﻞ ﭘﺮی ﺟﻮن از آرﻣﻴﻦ ﻧﺼﺮﺗﻰ
آی ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻓﺮ ﺑﺮو ﻣﺎل اﻧﺪﻳﻤﺸﻜﻢ
ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﻣﻮ ﺑﺮﺷﺘﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﺎﻫﻨﻮﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ
آی ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻓﺮ ﺑﺮو ﻣﺎل اﻧﺪﻳﻤﺸﻜﻢ
اﻣﺸﻮ ﺷﻮﺷﻪ ﻟﻴﭙﮏ ری ﻫﻴﺮوﻧﻪ
اﻣﺸﻮ ﺷﻮﺷﻪ ﻳﺎروم ﺑﺮازﺟﻮﻧﻪ

پخش آنلاین آهنگ به من میگن گلپری دل نمیدم سرسری

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 383

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
زینب هاشمی

اصلاً خوب نبود معلوم نیس چجوری رو داشته پخشش کرده بد بخت اهنگو خواننده گوش نداده فک کنم آخه گوش بده با این صداش غش می‌کنه چهار تا عوق دیگه هم می نه🤣🤣🤣🤣

6
پاسخ
3 ماه پیش