پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود مداحی حیدر حیدر اول و آخر حیدر (اصلی + ریمیکس بیس دار با طبل و سنج)

دانلود مداحی جدید محمود کریمی به نام «حیدر حیدر ریمیکس»

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود مداحی فوق العاده زیبا و دلنشین حیدر حیدر اول و آخر حیدر ریمیکس بیس دار سیستمی با صدای محمود کریمی به همراه تکست (متن نوحه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

” دانلود ریمیکس مداحی حیدر حیدر اول و آخر حیدر محمود کریمی “

Download New Music, (Ahang) BY : Mahmoud Karimi Heydar Heydar Remix/ And lyrics

دانلود مداحی حیدر حیدر ریمیکس محمود کریمی
مداحی حیدر حیدر ریمیکس محمود کریمی
خواننده مداحی
محمود کریمی حیدر حیدر ریمیکس
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ محمود کریمی حیدر حیدر

برای مشاهده کلیک کنید

ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
اول و آﺧﺮ ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ﺳﺎﻗﻰ ﻛﻮﺛﺮ ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ای ﻣﻈﻠﻮم ﻓﺎﺗﺢ
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻴﺒﺮ ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
اول و آﺧﺮ ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ﺳﺎﻗﻰ ﻛﻮﺛﺮ ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ای ﻣﻈﻠﻮم ﻓﺎﺗﺢ
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻴﺒﺮ ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
اول و آﺧﺮ ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ﺳﺎﻗﻰ ﻛﻮﺛﺮ ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ای ﻣﻈﻠﻮم ﻓﺎﺗﺢ
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻴﺒﺮ ﺣﻴﺪر
اﻓﺘﺎدی در ﺑﺴﺘﺮ زﻫﺮا ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎت از اﺷﻜﺖ ﺷﺪه درﻳﺎ ﺑﺎﺑﺎ
ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﺑﻐﻀﻰ ﺗﻮی ﺻﺪاﺗﻪ ﻳﺎ زﻫﺮا داری ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﺑﺎ
ﻗﺮﺑﻮن دﺳﺘﺎی ﻟﺮزوﻧﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮه ﺧﻮﻧﻪ زﻟﻒ ﭘﺮﻳﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺑﺎ
اﺷﻜﺎﺗﻮ ﭘﺎک ﻛﻦ ﻣﮕﻪ زﻳﻨﺐ ﻣﺮدﻫ؟
ﻗﺮﺑﻮن ﭼﺸﻤﺎی ﮔﺮﻳﻮﻧﺖ ﺑﺎﺑﺎ
ﻳﺎ ﻋﻠﻰ و ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻳﺎ ﻋﻠﻰ و ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻳﺎ ﻋﻠﻰ و ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺮﺑﻨﺪ زردت ﺷﺪه ﻫﻢ رﻧﮓ ﺧﻮن
رد ﺧﻮن ﺧﺸﻜﻪ روی ﮔﻮﺷﻪ ی اﺑﺮوت
اﻣﺎ اﻧﮕﺎر رﻓﺘﻪ دﻟﺖ اون ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﺐ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ و ﻏﺮﺑﺖ و ﺗﺎﺑﻮت
ﻣﻰ رﻳﺰه آب روون أﺴﻤﺎ ای وای روی ﺟﺴﻢ ﺑﻰ ﺟﻮن زﻫﺮا ای وای

ﻧﻴﻤﻪ ی ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﻜﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻪ ﺗﺎرﻳﮏ
ﺣﻴﺪر ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ ای وای
ﻣﻰ رﻳﺰه آب روون أﺴﻤﺎ ای وای روی ﺟﺴﻢ ﺑﻰ ﺟﻮن زﻫﺮا ای وای
ﻧﻴﻤﻪ ی ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﻜﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻪ ﺗﺎرﻳﮏ
ﺣﻴﺪر ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ای وای
ﻋﻤﺮی اﻳﻦ ﻏﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻮده وﻗﺘﻰ ﭘﺮ زد دﻳﺪی ﻛﻪ اﺑﺮو ﻛﺒﻮده
ﻣﻰ ﺳﻮﺧﺘﻰ و ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻰ ﻳﺎر ﺟﻮوﻧﻢ
زﻫﺮا ﺟﺎن ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺮام داغ ﺗﻮ زوده
ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﻣﻴﺸﻰ ﻣﻬﻤﻮن ﻣﺎدر از ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دردﺗﻮ ﻣﻰ دوﻧﻪ ﻣﺎدر
اﻣﺸﺐ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺮﻫﻢ زﺧﻢ ﺳﺮ ﺗﻮ اﺷﮏ ﺳﺮخ ﭼﺸﻤﺎی ﮔﺮﻳﻮن ﻣﺎدر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر
دﻧﻴﺎ آﺑﺎده ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺮ ﺣﻴﺪر
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻨﺒﺮ ﺣﻴﺪر
ﻫﻢ اﻣﺸﺐ دﺳﺖ ﻫﻤﻤﻮن رو ﻣﻰ ﮔﻴﺮه
ﻫﻢ روز ﻣﺤﺸﺮ ﻣﺎرو ﻣﻰ ﺑﺮه ﺣﻴﺪر
ای ﺟﺎن دﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺎ ﻣﻮﻟﺎ
ﺷﺎه ﻣﺮدان ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺎ ﻣﻮﻟﺎ
ﺑﺮﮔﻪ ی ﺑﻨﺪﮔﻰ و آزادﻳﻤﻮ اﻣﺸﺐ ﻛﻦ اﻣﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺎ ﻣﻮﻟﺎ
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر
ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر و ﺣﻴﺪر

پخش آنلاین آهنگ حیدر حیدر

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 719

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
رضا حسینوند

عالی.❤❤❤❤❤❤❤

0
پاسخ
3 ساعت پیش