پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ زیباترین عالم قشنگترین ستارم (اصلی + 2 ریمیکس)

دانلود آهنگ جدید روح الله کرمی و پیام عباسی به نام «زیباترین عالم قشنگترین ستارم»

ورژن اصلی + ورژن ریمیکس تند بیس دار کردی اینستا زنده خوانی + ریمیکس زیباترین عالم بانو من عاشقتم

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین زیباترین عالم قشنگترین ستارم با صدای روح الله کرمی و پیام عباسی به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Roohollah Karami Ft Payam Abbasi Zibatarine Alam GHashangtarin Setaram/ And lyrics

دانلود آهنگ زیباترین عالم قشنگترین ستارم (اصلی + 2 ریمیکس)
نام خواننده: روح الله کرمی و پیام عباسی
نام آهنگ: زیباترین عالم قشنگترین ستارم

متن آهنگ روح الله کرمی و پیام عباسی زیباترین عالم قشنگترین ستارم

برای مشاهده کلیک کنید

اﻣﻴﺪ ﻧﻴﺮم وه دﻧﻴﺎ ﻳﺎرﮔﻢ ﻫﻴﺸﺘﻤﻪ ﺟﺎ
ﻫﻨﻮ ﭼﻮﻳﻠﻰ ﻫﺎ ﻳﺎدم ﺑﭽﻢ وه ﻫﺮ ﺟﺎ
اﻟﺎن ارای ﻛﻰ ﻋﺎﺷﻘﻪ ارای ﮔﻞ ﺷﻘﺎﻳﻘﻪ
ﮔﻴﺎﻧﻢ وه ﻟﻴﻢ ﺑﺴﻴﻦ ﺧﺪا ای ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪﻧﻮ ﺑﻮﻳﻨﻰ ﭼﻨﻰ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﻨﻪ
ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﻣﮕﻪ ﻗﻠﺒﺖ وه آﻫﻨﻪ
داﻏﺖ ﻫﻨﻮزﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺎو ﺳﺮ و ﺧﺎﻃﺮﻳﻠﻢ
دی ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻴﺮم ای ﻛﺎش ﺑﻤﺮم
ﻫﺮﺷﻮ ﻳﻪ ﺣﺎل ﺧﺮاوی ﻫﺮروز ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﻳﻰ
دی ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻴﻢ ﻳﺎ ﮔﻪ ﺑﭽﻮ ﻳﺎ ﻧﻜﻪ ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ
زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎرم
ﺗﻮﻧﻰ ﺗﻮ ﺗﻨﻴﺎ ﭼﺎرم
ﺳﺮت ﺑﺎره ﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﻴﺶ ﺧﺪای دری
ﻳﻪ روزﮔﺎری اوﻳﺶ وه ﺗﻨﻴﺎﻳﻰ ﻣﺮی
او روزﻳﻠﻪ ﺑﺎی دی ﺟﺎی وه ﻧﺎو ﺳﻴﻨﻢ ﻧﻴﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻛﻢ دی ﻫﻮای ﻧﻜﻢ

 

متن ریمیکس :

 

ﻣﺘﻦ آﻫﻨﮓ :

اوﻣﺪی اﻳﻨﺠﺎ ﺑﮕﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز دوﺳﻢ داری ؟
ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎ ﻛﻦ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم
ﻣﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻰ اﻳﻨﻮ ﺑﺸﻨﻮی
ﻣﻦ دﻳﮓ ﻧﺪارم
روح اﻟﻠﻪ ﻛﺮﻣﻰ

اﻣﻴﺪ ﻧﻴﺮم وه دﻧﻴﺎ ﻳﺎرﮔﻢ ﻫﻴﺸﺘﻤﻪ ﺟﺎ
ﻫﻨﻮ ﭼﻮﻳﻠﻰ ﻫﺎ ﻳﺎدم ﺑﭽﻢ وه ﻫﺮ ﺟﺎ
اﻟﺎن ارای ﻛﻰ ﻋﺎﺷﻘﻪ ارای ﮔﻞ ﺷﻘﺎﻳﻘﻪ
ﮔﻴﺎﻧﻢ وه ﻟﻴﻢ ﺑﺴﻴﻦ ﺧﺪا ای ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪﻧﻮ ﺑﻮﻳﻨﻰ ﭼﻨﻰ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﻨﻪ
ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﻣﮕﻪ ﻗﻠﺒﺖ وه آﻫﻨﻪ
داﻏﺖ ﻫﻨﻮزﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺎو ﺳﺮ و ﺧﺎﻃﺮﻳﻠﻢ
دی ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻴﺮم ای ﻛﺎش ﺑﻤﺮم
زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎرم
ﺗﻮﻧﻰ ﺗﻮ ﺗﻨﻴﺎ ﭼﺎرم
ﺳﺮت ﺑﺎره ﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﻴﺶ ﺧﺪای دری
ﻳﻪ روزﮔﺎری اوﻳﺶ وه ﺗﻨﻴﺎﻳﻰ ﻣﺮی
او روزﻳﻠﻪ ﺑﺎی دی ﺟﺎی وه ﻧﺎو ﺳﻴﻨﻢ ﻧﻴﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻛﻢ دی ﻫﻮای ﻧﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻧﺎ – ﺑﺎﻧﻮ

ﺑﺎﻧﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻴﺸﻢ واﺳﻪ ی ﺷﻤع
واﺳﻪ ی ﻣﻦ ﺑﺎش واﺳﻪ ی ﻣﻦ
ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻮ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﺗﺎزه ی ﻣﻦ
اﮔﻪ ﻳﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﮔﺮدﺷﻢ
اﮔﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﻣﻦ دردﺷﻢ
ﻫﺮ رﻧﮕﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻫﻤﺮﻧﮕﺸﻢ
ﺗﻮ اﺗﻔﺎﻗﻰ و ﻣﻦ ﻟﺮزﺷﻢ
وﻗﺘﻰ روﺗﻢ ﻧﻔﺲ ﺳﺨﺘﻪ
ﻣﻨﻮ ﺗﻮ و ﺗﻨﻪ ﻋﺮق ﻛﺮده
ﻧﺨﻮاه ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻴﻢ ﺗﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺟﻮری ﻫﻮس ﻛﺮده
ﻧﺎﺟﻰ وﺻﻴﺖ 2

ﺷﺎﻳﺪ دﻳﮕﻪ اﻳﻦ ﭼﺸﺎرو ﻧﺪﻳﺪم
وﻟﻰ ﻧﻴﺎز دارم اﻳﻦ ﻧﮕﺎﻫﺎرو ﺷﺪﻳﺪ
دﻳﺸﺐ ﺷﻨﻴﺪم ﺻﺪام زدی ﭘﺮﻳﺪم
ﻗﺎﻃﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎرو ﺟﺪﻳﺪا
اﻟﺎن ﻓﻨﺮم وﻟﻢ ﻛﻨﻰ ﭘﺮﻳﺪم
وﻗﺘﻰ ﺗﻮ درد دﻟﻢ ﺷﺪی دﻗﻴﻘﺎ…
ﭼﺸﻤﺎت ﺑﺮاﻗﻪ ﭼﻘﺪ ﺷﺪی ﺷﺒﻰ ﻣﻦ
ﻳﻘﻪ ﻫﻤﻪ رو وﻟﻢ ﻛﻨﻰ درﻳﺪم
ﮔﻔﺘﻰ ﺑﻬﻢ آﺧﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻢ
ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻳﻪ روزی ﻫﻤﻪ آدﻣﺎ ﻣﻴﻤﻴﺮن
ﮔﻔﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﻮرو ﺗﻮ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ
اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻟﺎن رو ﻫﻤﻮن ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻴﻨﻤ…
اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻨﻬ؛ از زﺧﻢ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎ رو ﺑﺪﻧﻢ ﭘﺮه
اﻧﮕﺎر ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ ﺳﺮم ﻫﻨﮓ اور ، ﻧﻴﺴﺘﻰ و ﺧﺎک ﺗﻮ وﻃﻨﻢ ﺷﺪه
دﻟﺘﻨﮕﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻄ؛ ﻳﺎدت ﻛﻪ اﻓﺘﺎدم ﻋﺮﺑﺪه زدم
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﻏﺮق ﺳﻜﻮﺗﻪ ﺗﻮﻳﻴ؛ اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺪاش ﻣﻴﺎد ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻣﻨﻢ
روﺣﻢ ﺑﻮدی ﺑﻰ ﺗﻮ ﻟﻤﺴﻪ ﺑﺪﻧﻤ؛ اﻣﻮﻧﻤﻮ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﭘﺮﺳﻪ زدﻧﻢ
ﺟﺎی دﺳﺘﺎت ﺧﺎﻟﻴﻪ رو ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎم وﻟﻰ
ﻧﺎﻣﺮدم زﺧﻤﺎﺗﻮ وﺻﻠﻪ ﻧﺰﻧﻢ
اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻮت – ﻣﺜﻪ ﺑﺮد ﺑﻮد ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ

پخش آنلاین آهنگ زیباترین عالم قشنگترین ستارم

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 128

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
^.TANHA.^

هییی دنیا دمتون گرم😅😔

0
پاسخ
3 هفته پیش
امید

🫂♥

5
پاسخ
2 ماه پیش
محمدجواد

میشه یه ریمیکس بسازید ازش

0
پاسخ
3 ماه پیش
محمدجواد

چه پیامی

3
پاسخ
3 ماه پیش