دانلود آهنگ های حسن زیرک

حسن زیرک، خواننده و آهنگساز کرد ایرانی متولد ۲۹ نوامبر ۱۹۲۱ در شهر بوکان بود. او به خاطر ضبط آثاری از آوازهای محلی کردی شهرت داشت و در بین مخاطبان خود، به دلیل ترانه‌های کلاسیک و حساسش معروفیت زیادی برایش پیدا کرده بود. حسن زیرک در طول زندگی خود بیش از هزار آهنگ ساخته و اجرا کرده است. لیبل ضبط کننده آثار او، کارگاه موسیقی بوده است. در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۷۲ در شهر بوکان درگذشت. وی دارای دو فرزند به نام مهتاب زیرک و مهناز زیرک بود. ارثی که حسن زیرک به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان موسیقی کرد، به جامعه هنری ایران گذاشت، هنوز هم بعد از چند دهه از درگذشتش، در قالب آثار و اجراهای او، ادامه می‌یابد.

موزیکدل❤️

آخرین آهنگ های اضافه شده از حسن زیرک


دانلود آهنگ حسن زیرک قاسپی کو
دانلود آهنگ حسن زیرک قاسپی کو


دانلود آهنگ حسن زیرک گول نیشان
دانلود آهنگ حسن زیرک گول نیشان


دانلود آهنگ حسن زیرک دلالو
دانلود آهنگ حسن زیرک دلالو


دانلود آهنگ حسن زیرک به دیناری
دانلود آهنگ حسن زیرک به دیناری


دانلود آهنگ حسن زیرک بوی دینم
دانلود آهنگ حسن زیرک بوی دینم


دانلود آهنگ حسن زیرک بووک زینی
دانلود آهنگ حسن زیرک بووک زینی


دانلود آهنگ حسن زیرک گوهری
دانلود آهنگ حسن زیرک گوهری


دانلود آهنگ حسن زیرک هفت آسمان
دانلود آهنگ حسن زیرک هفت آسمان


دانلود آهنگ حسن زیرک یاران
دانلود آهنگ حسن زیرک یاران


دانلود آهنگ حسن زیرک فلک
دانلود آهنگ حسن زیرک فلک


دانلود آهنگ حسن زیرک اری بینه
دانلود آهنگ حسن زیرک اری بینه


دانلود آهنگ حسن زیرک کاروانه
دانلود آهنگ حسن زیرک کاروانه


دانلود آهنگ حسن زیرک توران
دانلود آهنگ حسن زیرک توران


دانلود آهنگ حسن زیرک شو
دانلود آهنگ حسن زیرک شو


دانلود آهنگ حسن زیرک بینه ماچ
دانلود آهنگ حسن زیرک بینه ماچ


دانلود آهنگ حسن زیرک ای لاده
دانلود آهنگ حسن زیرک ای لاده


دانلود آهنگ حسن زیرک جمیله
دانلود آهنگ حسن زیرک جمیله


دانلود آهنگ حسن زیرک فاتموکی
دانلود آهنگ حسن زیرک فاتموکی


دانلود آهنگ حسن زیرک ای دل
دانلود آهنگ حسن زیرک ای دل


دانلود آهنگ حسن زیرک ای مانگ
دانلود آهنگ حسن زیرک ای مانگ


دانلود آهنگ حسن زیرک لیم زیزه
دانلود آهنگ حسن زیرک لیم زیزه


دانلود آهنگ حسن زیرک ابرو کمان
دانلود آهنگ حسن زیرک ابرو کمان


دانلود آهنگ حسن زیرک پری
دانلود آهنگ حسن زیرک پری


دانلود آهنگ حسن زیرک شلیره
دانلود آهنگ حسن زیرک شلیره


دانلود آهنگ حسن زیرک نامدوینی
دانلود آهنگ حسن زیرک نامدوینی


دانلود آهنگ حسن زیرک نمام
دانلود آهنگ حسن زیرک نمام


دانلود آهنگ حسن زیرک کراس رشی
دانلود آهنگ حسن زیرک کراس رشی


دانلود آهنگ حسن زیرک ایواره
دانلود آهنگ حسن زیرک ایواره


دانلود آهنگ حسن زیرک بلار
دانلود آهنگ حسن زیرک بلار


دانلود آهنگ حسن زیرک مستم
دانلود آهنگ حسن زیرک مستم


دانلود آهنگ حسن زیرک یا لیل
دانلود آهنگ حسن زیرک یا لیل


دانلود آهنگ حسن زیرک شهلا گیان
دانلود آهنگ حسن زیرک شهلا گیان


دانلود آهنگ حسن زیرک اره ناز
دانلود آهنگ حسن زیرک اره ناز


دانلود آهنگ حسن زیرک برده برده
دانلود آهنگ حسن زیرک برده برده


دانلود آهنگ حسن زیرک لنجه
دانلود آهنگ حسن زیرک لنجه


دانلود آهنگ حسن زیرک ایران
دانلود آهنگ حسن زیرک ایران


دانلود آهنگ حسن زیرک چن جوانه
دانلود آهنگ حسن زیرک چن جوانه


دانلود آهنگ حسن زیرک دینه مرو
دانلود آهنگ حسن زیرک دینه مرو


دانلود آهنگ حسن زیرک رزیه
دانلود آهنگ حسن زیرک رزیه


دانلود آهنگ حسن زیرک نورانی
دانلود آهنگ حسن زیرک نورانی


دانلود آهنگ حسن زیرک یادم که
دانلود آهنگ حسن زیرک یادم که


دانلود آهنگ حسن زیرک توبه
دانلود آهنگ حسن زیرک توبه


دانلود آهنگ حسن زیرک چاو کژال
دانلود آهنگ حسن زیرک چاو کژال


دانلود آهنگ حسن زیرک مزه دار
دانلود آهنگ حسن زیرک مزه دار


دانلود آهنگ حسن زیرک امان دکتر
دانلود آهنگ حسن زیرک امان دکتر


دانلود آهنگ حسن زیرک بلنگر
دانلود آهنگ حسن زیرک بلنگر


دانلود آهنگ حسن زیرک خان باجی
دانلود آهنگ حسن زیرک خان باجی


دانلود آهنگ حسن زیرک وامکه
دانلود آهنگ حسن زیرک وامکه


دانلود آهنگ حسن زیرک ای نیزام
دانلود آهنگ حسن زیرک ای نیزام