پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ فیک لاو FAKE LOVE عشق دروغین از BTS بی تی اس + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ جدید بی تی اس به نام فیک لاو

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین فیک لاو FAKE LOVE عشق دروغین با صدای بی تی اس به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : BTS Fake Love/ And lyrics

دانلود اهنگ فیک لاو بی تی اس
نام خواننده: بی تی اس
نام آهنگ: فیک لاو

متن آهنگ بی تی اس فیک لاو

برای مشاهده کلیک کنید

널 위해서라면 난
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻦ
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮری ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻢ اﻧﮕﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻴﺴﺖ
널 위해서라면 난
ﺑﺮای ﺗﻮ م
아파도 강한 척 할 수가 있었어
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ واﻧﻤﻮد ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻗﻮﻳﻢ
사랑이 사랑만으로 완벽하길
ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻳﺪ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﻪ
내 모든 약점들은 다 숨겨지길
ﺗﻤﻮم ﺿﻌﻔﺎﻣﻮ ﻣﺨﻔﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ
이뤄지지 않는 꿈속에서
ﺗﻮ روﻳﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎری اﻧﺠﺎم دا
’m so sick of this
ﺣﺎﻟﻢ ازش ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻮره
Fake Love
ﻋﺸﻖ دروﻏﻴﻦ
I’m so sorry, but it’s
ﺷﺮﻣﻨﺪه وﻟﻰ اﻳﻦ
Fake Love
ﻋﺸﻖ دروﻏﻴﻨﻪ
I wanna be a good man, just for you
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺮات ﻣﺮد ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎﺷﻢ
세상을 줬네 just for you
ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ رو ﺑﻬﻢ ﺑﺮﻳﺰم ﻓﻘﻄ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ
전부 바꿨어 just for you
ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻋﻮض ﻛﻨﻢ
?Now I don’t know me, who are you
ﺣﺎﻟﺎ دﻳﮕﻪ ﺧﻮدﻣﻢ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﻛﻰ ﻫﺴﺘﻴ؟
우리만의 숲 너는 없었어
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻤﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم
내가 왔던 route 잊어버렸어
ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮی ﻛﻪ ازش ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪﻣﻮ از ﻳﺎد ﺑﺮدم
나도 내가 누구였는지도 잘 모르게 됐어
ﺣﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻴﻢ
거울에다 지껄여봐 너는 대체 누구니
دارم ﺑﻪ آﻳﻨﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﻛﻰ ﻫﺴﺘﻴ؟
널 위해서라면 난
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻦ
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮری ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻢ اﻧﮕﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻴﺴﺘﻢ
널 위해서라면 난
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻦ
아파도 강한 척 할 수가 있었어
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ واﻧﻤﻮد ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻢ
사랑이 사랑만으로 완벽하길
ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻳﺪ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﻪ
내 모든 약점들은 다 숨겨지길
ﺗﻤﻮم ﺿﻌﻔﺎﻣﻮ ﻣﺨﻔﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ
이뤄지지 않는 꿈속에서
ﺗﻮ روﻳﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎری اﻧﺠﺎم داد

Love you so bad
ﺑﺪﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
ﺑﺮات ﻳﻪ دروﻏﺎی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺳﺮﻫﻢ ﻛﺮدم
Love it’s so mad
ﻋﺸﻖ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪس
Love it’s so mad
ﻋﺸﻖ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪس
날 지워 너의 인형이 되려 해
ﻣﻴﺨﻮام ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزﻳﺖ ﺑﺎﺷﻢ
Love you so bad
ﺑﺪﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
Love you so bad
ﺑﺪﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
ﺑﺮات ﻳﻪ دروﻏﺎی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺳﺮﻫﻢ ﻛﺮدم
Love it’s so mad
ﻋﺸﻖ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪس
Love it’s so mad
ﻋﺸﻖ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪس
날 지워 너의 인형이 되려 해
ﻣﻴﺨﻮام ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزﻳﺖ ﺑﺎﺷﻢ
I’m so sick of this
ﺣﺎﻟﻢ ازش ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻮره
Fake Love
ﻋﺸﻖ دروﻏﻴﻨﻪ
I’m so sorry, but it’s
ﺷﺮﻣﻨﺪه وﻟﻰ اﻳﻦ
Fake Lov
ﻋﺸﻖ دروﻏﻴﻨﻪ
?Why you sad
ﭼﺮا ﻧﺎراﺣﺘﻴ؟
I don’t know 난 몰라
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ
웃어봐 사랑해 말해봐
ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ ﭼﺮا داری ﺑﺮای ﺧﻨﺪﻳﺪن ﺗﻠﺎش ﻣﻴﻜﻨﻰ
나를 봐 나조차도 버린 나
ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﮕﺎه ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺣﺘﻰ ﻣﺮﮔﻢ از ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﻴﺘﺮﺳﻪ
너조차 이해할 수 없는 나
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ درﻛﺖ ﻛﻨﻢ
낯설다 하네 니가 좋아하던 나로 변한 내가
ﻣﻴﮕﻰ ﻛﻪ ﺑﺮات ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎ ﺷﺪم ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ ای ﻛﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺶ داﺷﺘﻰ
아니라 하네 예전에 니가 잘 알고 있던 내가
ﻣﻴﮕﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ دﻳﮕﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺶ داﺷﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ
아니긴 뭐가 아냐 난 눈 멀었어
ﻣﻨﻈﻮرت از ﻧﻪ ﭼﻴﻬ؟ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻛﻮر ﺷﺪم
사랑은 뭐가 사랑
ﻋﺸﻘ؟ ﻋﺸﻖ دﻳﮕﻪ ﭼﻪ ﻛﻮﻓﺘﻴﻬ؟
It’s all fake love
اﻳﻨﺎ ﻫﻤﺶ ﻋﺸﻖ دروﻏﻴﻨﻪ
Woo I don’t know, I don’t know, I don’t know why
وو ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﺮا
Woo 나도 날 나도 날 모르겠어
وو ﺣﺘﻰ ﺧﻮدﻣﻢ ﺧﻮدﻣﻮ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻢ
Woo I just know, I just know, I just know why
وو ﻓﻘﻄ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻓﻘﻄ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻓﻘﻄ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﭼﺮا
‘Cause it’s all
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻫﻤﺶ
Fake Love
ﻋﺸﻖ دروﻏﻴﻦ
Love you so ba
ﺑﺪﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
Love you so bad
ﺑﺪﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
ﺑﺮات ﻳﻪ دروﻏﺎی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺳﺮﻫﻢ ﻛﺮدم
Love it’s so mad
ﻋﺸﻖ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪس
Love it’s so ma
ﻋﺸﻖ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪس
날 지워 너의 인형이 되려 해
ﻣﻴﺨﻮام ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزﻳﺖ ﺑﺎﺷﻢ
Love you so bad
ﺑﺪﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
ﺑﺮات ﻳﻪ دروﻏﺎی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺳﺮﻫﻢ ﻛﺮدم
Love it’s so mad
ﻋﺸﻖ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪ
Love it’s so mad
ﻋﺸﻖ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪس
날 지워 너의 인형이 되려 해
ﻣﻴﺨﻮام ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزﻳﺖ ﺑﺎﺷﻢ
I’m so sick of this
ﺣﺎﻟﻢ ازش ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻮره
Fake Lov
ﻋﺸﻖ دروﻏﻴﻨﻪ
I’m so sorry, but it’s
ﺷﺮﻣﻨﺪه وﻟﻰ ای
Fake Love
ﻋﺸﻖ دروﻏﻴﻨﻪ
널 위해서라면 난
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻦ
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮری ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻢ اﻧﮕﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻴﺴﺖ
널 위해서라면 난
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻦ
아파도 강한 척 할 수가 있었
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ واﻧﻤﻮد ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻗﻮﻳﻢ
사랑이 사랑만으로 완벽하길
ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻳﺪ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﻪ
내 모든 약점들은 다 숨겨지길
ﺗﻤﻮم ﺿﻌﻔﺎﻣﻮ ﻣﺨﻔﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ
이뤄지지 않는 꿈속에서
ﺗﻮ روﻳﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎری اﻧﺠﺎم داد

پخش آنلاین آهنگ فیک لاو

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 3473

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
مهدیس💕

من بیشتر از تهیونگ خوشم اومد

0
پاسخ
2 روز پیش