پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ گوزلریم یولدا گولاغیم سسلدی از اوزیر مهدی زاده + ریمیکس + ترجمه

دانلود آهنگ ترکی اوزیر مهدی زاده به نام گوزلریم یولدا گولاغیم سسلدی

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ ترکی فوق العاده زیبا و دلنشین گوزلریم یولدا گولاغیم سسلدی با صدای اوزیر مهدی زاده به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Gozlerim yolda qulagim sesdedi/ And lyrics

دانلود آهنگ گوزلریم یولدا گولاغیم سسلدی از اوزیر مهدی زاده + ریمیکس + ترجمه
نام خواننده: اوزیر مهدی زاده
نام آهنگ: گوزلریم یولدا گولاغیم سسلدی

متن آهنگ اوزیر مهدی زاده گوزلریم یولدا گولاغیم سسلدی

برای مشاهده کلیک کنید

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel

دوری ﻧﻜﻦ ﻋﺸﻘﻢ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Ehtiyacim var, sene, gel, sene, gel

اﺣﺘﻴﺎج دارم ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ
Bir vaxt gelerdin, yene gel, yene gel

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ
Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ
Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Ehtiyacim var, sene, gel, sene, gel.

اﺣﺘﻴﺎج دارم ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ
Bir vaxt gelerdin, yene gel, yene gel.

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.
دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Gozlerim yolda, qulagim sesdedi.

ﭼﺸﻤﺎم ﺑﻪ راﻫﮕﻮﺷﻢ ﺑﻪ زﻧﮓ
neyleyim ureyim, seni, istedi.

ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ ﻛﻪ دﻟﻢ ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮاد
Ureyim, dedi men, onsuz, qalamam.

دﻟﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺪون اون ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻤﻮﻧﻢ
Derdinden deli, divane, xestedi.
ﺑﻰ ﻫﻴﭻ زﺣﻤﺘﻰ دﻳﻮﻧﻪ و ﺧﺴﺘﻪ س
Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Ehtiyacim var, sene, gel, sene, gel.

اﺣﺘﻴﺎج دارم ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ

Bir vaxt gelerdin, yene gel, yene gel.

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.
دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Ehtiyacim var, sene, gel, sene, gel.

اﺣﺘﻴﺎج دارم ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ

Bir vaxt gelerdin, yene gel, yene gel.

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Yatmazdan evvel, zeng edib, yatarim.

ﻧﻤﻴﺨﻮاﺑﻴﺪی ﺗﺎ اول زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻰ
Danisa bilmesem, mesaj, atardim.

اﮔﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﻣﺴﻴﺞ ﻣﻴﻨﺪاﺧﺘﻢ
Telefon, elimden yere, dusmezdi.

ﺗﻠﻔﻦ از دﺳﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰ اﻓﺘﺎد
Yatanda, bele, elimde, tutardim.

ﻣﻮﻗع ﺧﻮاب اﻳﻨﺠﻮری ﺗﻮی دﺳﺘﻢ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ
Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Ehtiyacim var, sene, gel, sene, gel.

اﺣﺘﻴﺎج دارم ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ

Bir vaxt gelerdin, yene gel, yene gel.

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.
دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Gel yene, evvelki, kimi bir, olaq.
ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﻣﺜﻞ اول ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ

Sevisek, yene sevgiden, zovq, alaq.

ﺣﺮﻓﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﺎزم از ﻋﺸﻘﻠﺬت ﺑﺒﺮﻳﻢ
Ayri qalmagi, bacara, bilmirik.

ﺑﺎ ﺟﺪا ﻣﻮﻧﺪن رو ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻴﻢ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
Onda ne gozluyursen?, gel, bir qalaq.

ﭘﺲ دﻳﮕﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻤﻮﻧﻴﻢ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Ehtiyacim var, sene, gel, sene, gel.

اﺣﺘﻴﺎج دارم ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ

Bir vaxt gelerdin, yene gel, yene gel.

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.
دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

Ehtiyacim var, sene, gel, sene, gel.

اﺣﺘﻴﺎج دارم ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺖ ﺑﻴﺎ
Bir vaxt gelerdin, yene gel, yene gel.

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﺑﻴﺎ

Cekinme yarim, mene, gel, mene, gel.

دوری ﻧﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﺰذﻳﻜﻢ ﺑﻴﺎ

پخش آنلاین آهنگ گوزلریم یولدا گولاغیم سسلدی

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.3 | تعداد آرا: 1565

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
دخی شیطون

عالی ♥♥

0
پاسخ
3 هفته پیش
لیلا

عالی

0
پاسخ
3 هفته پیش
فرزان مهدیزاده

اولین آهنگی که چند سال پیش، برای اولین بار ماشین خریدم پلی شد🥹 الان تو اینستا یه تیکش پخش شد اومدم گوگل کاملش رو دانلود کنم🫠

0
پاسخ
1 ماه پیش
Azita

خیلی قشنگه🥺❤️

0
پاسخ
1 ماه پیش
    پرسا  •  در پاسخ به Azita:

    آره

    0
    پاسخ
    1 ماه پیش
sana

اهنگ خیلی خوبی بود
وایب خیلی خوبی بهم داد♥♥

1
پاسخ
1 ماه پیش