پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ فقط حیدر امیرالمومنین است از نزار القطری + متن نوحه / مداحی / مولودی

دانلود آهنگ جدید نزار القطری به نام «فقط حیدر امیرالمومنین است» نوحه مداحی مولودی سرود نماهنگ

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی فقط حیدر امیرالمومنین است با صدای نزار القطری به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Nazar Alqatari – Faghat Heydar/ And lyrics

دانلود آهنگ فقط حیدر امیرالمومنین است از نزار القطری + متن نوحه / مداحی / مولودی
آهنگ فقط حیدر امیرالمومنین است نزار القطری
خواننده آهنگ
نزار القطری فقط حیدر امیرالمومنین است
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ نزار القطری فقط حیدر امیرالمومنین است

برای مشاهده کلیک کنید

ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ زﻣﺰﻣﻪ ی ﻫﺮ دل آﮔﺎه
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎء اﻟﻤﻬﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ راه ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ زﻣﺰﻣﻪ ی ﻫﺮ دل آﮔﺎه
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎء اﻟﻤﻬﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻟﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ آدم ﻋﻠى ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺎﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ از آﺗﺶ و ﺟﻬﻨﻢ
ﻋﻠﻰ اﺻﻞ وﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ روی ﺳﺠﻮد اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪن ﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ آب ﺧﻠﻮد اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻟﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ آدم ﻋﻠى ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺎﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ از آﺗﺶ و ﺟﻬﻨﻢ
ﻋﻠﻰ اﺻﻞ وﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ روی ﺳﺠﻮد اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪن ﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ آب ﺧﻠﻮد اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ راز و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮز و ﮔﺪاز اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮم راز اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺮ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮم و ﺻﻠﺎت اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ و زﻛﺎت اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات اﺳﺖ
ﺗﺠﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ راز و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮز و ﮔﺪاز اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮم راز اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺮ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮم و ﺻﻠﺎت اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ و زﻛﺎت اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات اﺳﺖ
ﺗﺠﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ زﻣﺰﻣﻪ ی ﻫﺮ دل آﮔﺎه
ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ زﻣﺰﻣﻪ ی ﻫﺮ دل آﮔﺎه
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻣﻬﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻟﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ آدم ﻋﻠى ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺎﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ از آﺗﺶ و ﺟﻬﻨﻢ
ﻋﻠﻰ اﺻﻞ وﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ روی ﺳﺠﻮد اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪن ﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ آب ﺧﻠﻮد اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

پخش آنلاین آهنگ فقط حیدر امیرالمومنین است

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.3 | تعداد آرا: 3

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
فدایی امام رضا

بسیار عالی بود
قطعا فقط حیدر امیرالمؤمنین است
سلام بر علی بن ابیطالب

0
پاسخ
3 هفته پیش