پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ علی شاه علی ماه علی نصر من الله از نزار القطری + متن نماهنگ مولودی

دانلود آهنگ نماهنگ سرود مداحی مولودی نزار القطری به نام «علی شاه علی ماه علی نصر من الله»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی علی شاه علی ماه علی نصر من الله با صدای نزار القطری به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Nazar Alqatari – Ali Shah/ And lyrics

دانلود اهنگ علی شاه علی ماه علی نصر من الله نزار القطری
آهنگ علی شاه علی ماه علی نصر من الله نزار القطری
خواننده آهنگ
نزار القطری علی شاه علی ماه علی نصر من الله
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ نزار القطری علی شاه علی ماه علی نصر من الله

برای مشاهده کلیک کنید

ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ زﻣﺰﻣﻪ ی ﻫﺮ دل آﮔﺎه
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎء اﻟﻤﻬﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ راه ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ زﻣﺰﻣﻪ ی ﻫﺮ دل آﮔﺎه
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎء اﻟﻤﻬﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻟﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ آدم ﻋﻠى ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺎﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ از آﺗﺶ و ﺟﻬﻨﻢ
ﻋﻠﻰ اﺻﻞ وﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ روی ﺳﺠﻮد اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪن ﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ آب ﺧﻠﻮد اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻟﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ آدم ﻋﻠى ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺎﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ از آﺗﺶ و ﺟﻬﻨﻢ
ﻋﻠﻰ اﺻﻞ وﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ روی ﺳﺠﻮد اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪن ﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ آب ﺧﻠﻮد اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ راز و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮز و ﮔﺪاز اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮم راز اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺮ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮم و ﺻﻠﺎت اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ و زﻛﺎت اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات اﺳﺖ
ﺗﺠﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ راز و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮز و ﮔﺪاز اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮم راز اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺮ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮم و ﺻﻠﺎت اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ و زﻛﺎت اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات اﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات اﺳﺖ
ﺗﺠﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ زﻣﺰﻣﻪ ی ﻫﺮ دل آﮔﺎه
ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ زﻣﺰﻣﻪ ی ﻫﺮ دل آﮔﺎه
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎه ﻣﻬﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺷﻒ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻟﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ آدم ﻋﻠى ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺎﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮگ ﺑﺮات ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ از آﺗﺶ و ﺟﻬﻨﻢ
ﻋﻠﻰ اﺻﻞ وﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ روی ﺳﺠﻮد اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪن ﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻠﻰ آب ﺧﻠﻮد اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻮری دو ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻨﻴﻦ اﺳﺖ

پخش آنلاین آهنگ علی شاه علی ماه علی نصر من الله

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.4 | تعداد آرا: 8

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
امیرعلی

عالی

0
پاسخ
3 هفته پیش