پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ WALKING TALKING از جیمین + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ جدید جیمین به نام «WALKING TALKING»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی WALKING TALKING با صدای جیمین به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Jimin – WALKING TALKING/ And lyrics

دانلود آهنگ WALKING TALKING از جیمین + ترجمه فارسی
آهنگ WALKING TALKING جیمین
خواننده آهنگ
جیمین WALKING TALKING
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ جیمین WALKING TALKING

برای مشاهده کلیک کنید

وﻗﺘﻰ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ (When the sunlight pours in)
از ﭘﻨﺠﺮه (Through the window)
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻣﺎﻟﻴﺪه و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ (Rub your eyes and rise)
ﻛﺸﺶ ﺑﺪه (Stretch out) (Stretch out)

[Pre-Chorus]
روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻣﺮوز ﭼﻰ ﻛﺎر ﻛﻨﻤ؟ (Sitting on the bed, thinking, what to do today?)
ﻳﻪ ﻓﻨﺠﻮن ﻗﻬﻮﻫﻰ ﺳﺒﮏ ﺑﺨﻮرم ﻛﺠﺎ ﺑﺮﻣ؟ (Having a light cup of coffee, where to go?)
ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ (Think about it)
اوﻧﻮر دﻧﻴﺎ ﺧﻴﻠﻰ دور (Across the globe, far away)
ﻣﻦ ﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻬﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدم (I’m a once in a lifetime)
ﻫﺮ روز ﺧﺎﺻﻪ (Every day is special)
آره ﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻬﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد (A once in a lifetime, yeah)
ﺑﻴﺎﻳﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﻳﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎ روی ﺻﻔﺤﻪ (Let’s leave for somewhere unfamiliar on the screen)
از ﺳﻮل ﺗﺎ ﻟﻨﺪن ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ (Seoul to London, L.A)

[Chorus]
زووم زووم زووم ﺗﻮ ﻗﺎب راه رﻓﺘﻦ (Zoom, zoom, zoom into the frame, walking)
ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ وروم وروم وروم دوﻳﺪن (As it leads me, vroom, vroom, vroom, running)
ﻫﺮ روز اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺜﻞ (Every day feels like)
ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻳﻪ ﺟﺎی ﺟﺪﻳﺪ (Traveling to a new place)
ﺑﺎ آزادی ﺗﺼﻮر ﻛﻦ ﻳﻪ ﻗﺪم (Freely imagine, one step)
راه رﻓﺘﻦ ﺣﺮف زدن روﻳﺎی راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺮف زدن (Walking talking, walking talking dream)

[Verse 2]
ﻣﺮﺑع ﻣﻦ ﺻﺎف و ﺳﺎده (My square, straight)
ﺻﺤﻨﻬﻰ ﻛﻮﭼﻴﻜﻢ (My little stage) (My little stage)
ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای ﻣﻰ درﺧﺸﻪ (Every corner shines)
ﭘﺮ از روﻳﺎﻫﺎی ﻣﻦ (Filled with my dreams)
ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﻣﻦ ﺧﻮش اوﻣﺪی (Welcome to my world)

[Pre-Chorus]
ﻳﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﻰ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﺠﺎﺳﺘ؟ (Take a pretty thumbnail, where is this?)
ﻣﻦ ﻳﻪ ﻗﺪﻣﺰﻧﻰ ﺳﺒﻜﻢ رو ﻫﻢ دوﺳﺖ دارم ﻛﺠﺎ ﺑﺮﻣ؟ (I like a light stroll too, where to go?)
ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ (Think about it)
ﻗﻠﺐ ﻫﻴﺠﺎﻧﺰدﻫﻰ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ دور ﭘﺮواز ﻣﻴﻜﻨﻪ (My excited heart flies far away)
ﻣﻦ ﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻬﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدم (I’m a once in a lifetime)
ﻫﺮ روز ﺧﺎﺻﻪ (Every day is special)
آره ﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻬﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد (A once in a lifetime, yeah)
ﺑﻴﺎﻳﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﻳﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎ روی ﺻﻔﺤﻪ (Let’s leave for somewhere unfamiliar on the screen)
از ﺳﻮل ﺗﺎ ﻟﻨﺪن ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ (Seoul to London, L.A)

[Chorus]
زووم زووم زووم ﺗﻮ ﻗﺎب راه رﻓﺘﻦ (Zoom, zoom, zoom into the frame, walking)
ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ وروم وروم وروم دوﻳﺪن (As it leads me, vroom, vroom, vroom, running)
ﻫﺮ روز اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺜﻞ (Every day feels like)
ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻳﻪ ﺟﺎی ﺟﺪﻳﺪ (Traveling to a new place)
ﺑﺎ آزادی ﺗﺼﻮر ﻛﻦ ﻳﻪ ﻗﺪم (Freely imagine, one step)
راه رﻓﺘﻦ ﺣﺮف زدن روﻳﺎی راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺮف زدن (Walking talking, walking talking dream)

[Bridge]
ﺗﺎﻳﻤﻠﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻠﻮﻏﻪ (Timeline)
روز ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻮﺗﺎﻫﻪ (Short)
ﻣﻦ ﺑﻪ رﻳﺘﻢ ﺧﻮدم ﭘﺎﻳﺒﻨﺪم ﻋﺰﻳﺰم (I’mma follow my own rhythm, baby)
ﺗﻮ اﺗﺎﻗﻢ ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎدم ﻓﻘﻄ ﺣﺲ ﺧﻮب (Stuck in my room, only good vibes)
آره ﺑﺎ دﻟﺴﻮزی ﺑﻬﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻦ (Yeah, don’t look at me pitifully)
ﺑﻴﺮون در ﺧﻴﻠﻰ دردﺳﺮه (There’s too much hassle outside the door)
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻫﻰ ﺧﻮدم ﻳﻪ رﻴﺴﻢ (I’m a boss in my own kind of way)
ﻣﻦ ﻳﻪ آدم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدم (I’m one of a kind)

پخش آنلاین آهنگ WALKING TALKING

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.1 | تعداد آرا: 7

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
دینا

صداش خیلی خوبه بایستم جمیین عشقمه جمیین

0
پاسخ
6 روز پیش