پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ Let It Go از The Neighbourhood (همراه با ترجمه)

دانلود آهنگ جدید The Neighbourhood به نام «Let It Go»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی Let It Go با صدای The Neighbourhood به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : The Neighbourhood – Let It Go/ And lyrics

دانلود آهنگ Let It Go از The Neighbourhood (همراه با ترجمه)
آهنگ Let It Go The Neighbourhood
خواننده آهنگ
The Neighbourhood Let It Go
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ The Neighbourhood Let It Go

برای مشاهده کلیک کنید

I’m from a little city with expensive taste
Where the cars don’t run until the engine breaks
Wasn’t spending pennies on massive things
But invested in mess with this recipe
Couldn’t quite see what the future held
And as days went by it would tell itself
Let it struggle just a little bit more
Let it struggle just a little bit more
ﻣﻦ اﻫﻞ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻢ
ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺮاب ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺮج ﻛﺮدن ﺳﻜﻪ ﺑﺮای ﭼﻴﺰﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﺒﻮد
اﻣﺎ در ﻳﮏ ﻇﺮف ﻏﺬا ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻏﺬا ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﺮد
ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ آﻳﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ روزﻫﺎ ﺧﻮدش ﻣﻰ ﮔﻔﺖ
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻛﻤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﺪ
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻛﻤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﺪ
Remember what the people said
Remember what the people said
When it’s said and done, let it go
Remember what the people said
Remember what the people said
When it’s said and done, let it go
ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، آن را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ
Shouldn’t try to fix it if it keeps getting better
Just let it go, forget it for ever and ever and ever
Don’t ever resent a letter inside a single word written
A little change can play lanes with the right vision
Couldn’t tell what would happen next
But as weeks went by look what turned to best
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ آن را درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ
ﻓﻘﻄ رﻫﺎش ﻛﻨ، ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻛﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ درون ﻳﮏ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﻳﺪ
ﻛﻤﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻤﺘﻮن رو ﺑﻪ ﭼﻴﺰای ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎز ﻛﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ
Let it struggle just a little more
Let it struggle just a little bit more, mm hm
Remember what the people said
Remember what the people said
When it’s said and done, let it go
Remember what the people said
Remember what the people said
When it’s said and done, let it go
If what they said was all pretend then it’d be different
If it depended on if anyone was listening
And I was listening
And when they said that what I wanted was a figment
I had to turn the other cheek but I was listening
Yeah I was listening, listening to all
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ واﻧﻤﻮد ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ، ﻓﺮق ﻣﻴﻜﺮد
اﮔﺮ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﮔﻮش ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ
و ﻣﻦ داﺷﺘﻢ ﮔﻮش ﻣﻴﺪادم
و وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ اﺳﺖ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻢ اﻣﺎ داﺷﺘﻢ ﮔﻮش ﻣﻰ ﻛﺮدم
آره داﺷﺘﻢ ﮔﻮش ﻣﻰ ﻛﺮدﻣ، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮش ﻣﻰ دادم
Remember what the people said
Remember what the people said
When it’s said and done, let it go
Remember what the people said
Remember what the people said
When it’s said and done, let it go
Remember what the people said
Remember what the people said
I wasn’t listening
I wasn’t listening, listening at all
Remember what the people said
Remember what the people said
Oh I wasn’t listening
I wasn’t listening, listening at all (at all at all at all )
At all, at all

پخش آنلاین آهنگ Let It Go

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 17

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
....

میتونم تا ابد بهشون گوش بدم:))..پیشنهاد میکنم برین یوتیوب موزیک ویدیوش هم ببینید خداست)..

0
پاسخ
2 ماه پیش
گیسو

ببخشید وایب

0
پاسخ
4 ماه پیش
گیسو

آهنگاش پایی خوبی داره

0
پاسخ
4 ماه پیش
جناب بهارلو

Perfect ،👍

0
پاسخ
4 ماه پیش
halen

پس متنش کووو

0
پاسخ
5 ماه پیش
  علی  •  در پاسخ به halen:

  درود بر شما
  متن و ترجمه قرار داده شد
  برای دریافت متن آهنگ، باکس یا دکمه بنفش رنگ زیر تصویر کلیک کنید متن نمایان میشه
  ممنون از همراهی تون با موزیکدل❤️

  0
  پاسخ
  5 ماه پیش