پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های تابستان 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های پاییز 1402 پلی لیست بهترین آهنگ های زمستان 1402

دانلود آهنگ ДОМ از Rauf & Faik (همراه با ترجمه فارسی)

دانلود آهنگ جدید Rauf & Faik به نام «ДОМ»

برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی ДОМ با صدای Rauf & Faik به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Rauf Faik – DOM/ And lyrics

دانلود آهنگ ДОМ از Rauf & Faik (همراه با ترجمه فارسی)
آهنگ ДОМ Rauf & Faik
خواننده آهنگ
Rauf & Faik ДОМ
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ Rauf & Faik ДОМ

برای مشاهده کلیک کنید

## ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ “I want to be free” از Rauf & Faik

[Припев]

I want to be free
ﻣﻴﺨﻮام آزاد ﺑﺎﺷﻢ

I want to be free without my pain
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺪون درد و رﻧﺞ آزاد ﺑﺎﺷﻢ

I want to see dreams
ﻣﻴﺨﻮام روﻳﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ

Sea of dreams
درﻳﺎﻳﻰ از روﻳﺎ

Please stand by me
ﻟﻄﻔﺎ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش

[ﻘﺴﻤﺖ اوﻟ]

Пальмы, песок
درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻠ، ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻰ

Я не вижу препятствий быть нам вместе
ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮای ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻢ

Восток
ﺷﺮق

Счастья приток
ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ

Ощущаю, когда я рядом с тобой, восторг
وﻗﺘﻰ ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻤ، ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ رو ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ

Дивные и красивейшие места
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی ﺷﮕﻔﺘﺎﻧﮕﻴﺰ و زﻳﺒﺎ

Напился я этого нектара сполна
ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺷﻬﺪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪم

Эта жизнь не навсегда
اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ اﺑﺪی ﻧﻴﺴﺖ

Перья уже подняты
ﭘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺎ رﻓﺘﻬﺎﻧﺪ

Страницы высохли, и всё по его воле
ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ، و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اوﺳﺖ

И всё по его воле
و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اوﺳﺖ

Нам лишь надо немного самоконтроля
ﻣﺎ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﻛﻤﻰ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ

[ﻘﺴﻤﺖ دوﻣ]

Не улетаю в астрал, хоть в груди моей запал
ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﻴﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻴﺮوﻣ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﻠﺒﻢ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﻫﺴﺖ

Чего-то достичь, выплыть с Байкала
ﺑﻪ ﭼﻴﺰی دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻤ، از ﺑﺎﻳﻜﺎل ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻢ

Одно из другого рождалось
ﻳﻜﻰ از دﻳﮕﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻴﺸﺪ

Какой-то невидальщиной формировалось
ﭼﻴﺰی ﺷﮕﻔﺘﺎﻧﮕﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ

Вдумайся в это, просто чудеса
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﻨ، اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻘﻄ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ

И вообще весь мир — такая краса
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ اﻳﻨﻘﺪر ﻗﺸﻨﮕﻪ

Ангедония не наша тропа
ﺑﻴﺎﺣﺴﺎﺳﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ

Не смей думать, что всё это волшба
ﺟﺮات ﻧﻜﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺟﺎدو اﺳﺖ

Ты забудь, что такое депрессия
ﺗﻮ اﻓﺴﺮدﮔﻰ رو ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻦ

Лишь эйфория, процветание, конфессия
ﻓﻘﻄ ﺷﺎدﻳ، روﻧﻘ، اﻋﺘﺮاف

Просто будь рядом со мной
ﻓﻘﻄ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش

Недалече, обок, близ дома своего
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، در ﻛﻨﺎر، ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدت

Просто будь рядом со мной
ﻓﻘﻄ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش

Недалече, обок, близ дома своего
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، در ﻛﻨﺎر، ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدت

Просто будь рядом со мной
ﻓﻘﻄ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش

Недалече, обок, близ дома своего
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، در ﻛﻨﺎر، ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدت

[Припев]

I want to be free
ﻣﻴﺨﻮام آزاد ﺑﺎﺷﻢ

I want to be free without my pain
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺪون درد و رﻧﺞ آزاد ﺑﺎﺷﻢ

I want to see dreams
ﻣﻴﺨﻮام روﻳﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ

Sea of dreams
درﻳﺎﻳﻰ از روﻳﺎ

Please stand by me
ﻟﻄﻔﺎ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش

I want to be free
ﻣﻴﺨﻮام آزاد ﺑﺎﺷﻢ

I want to be free without my pain
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺪون درد و رﻧﺞ آزاد ﺑﺎﺷﻢ

I want to see dreams
ﻣﻴﺨﻮام روﻳﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ

Sea of dreams
درﻳﺎﻳﻰ از روﻳﺎ

Please stand by me
ﻟﻄﻔﺎ ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش

پخش آنلاین آهنگ ДОМ

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 15

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
NAZANIN

معنیش هم بزارین🙏

1
پاسخ
3 ماه پیش
  علی  •  در پاسخ به NAZANIN:

  درود بر شما
  ترجمه آهنگ قرار داده شد
  برای دریافت متن آهنگ، باکس یا دکمه قرمز رنگ زیر تصویر کلیک کنید متن نمایان میشه
  ممنون از همراهی تون با موزیکدل❤️

  0
  پاسخ
  3 ماه پیش