پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ dame tu cosita از پیتبول (آمیتو کوسیتا آمیتو پاسیتا آه آی + ترجمه)

دانلود آهنگ جدید پیتبول به نام «dame tu cosita»

هم اکنون شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین dame tu cosita با صدای پیتبول دعوت می‌کنیم. متن ترانه و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ از آهنگ dame tu cosita را در موزیکدل♥ برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدواریم که از این اثر پیتبول نهایت لذت را ببرید.

Download New Music, (Ahang) BY : pitbull dame tu cosita/ And lyrics

دانلود اهنگ dame tu cosita از پیتبول
آهنگ dame tu cosita پیتبول
خواننده آهنگ
پیتبول dame tu cosita
منتشر شده در موزیکدل

متن آهنگ پیتبول dame tu cosita

برای مشاهده کلیک کنید

[Intro: Pitbull, El Chombo, Karol G]
Hah, welcome to the crypt!
Mister Worldwide
All the women with their hands up
All the women with their hands up
Puerto Rican, Colombian, Cuban, Dominican, Venezuelan
Panamanian, Mexican, white, brunette, cinnamon, candle
ﻫﺎﻫ، ﺑﻪ دﺧﻤﻪ ﺧﻮش آﻣﺪﻳﺪ!
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺎﻟﺎﺳﺖ
ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺎﻟﺎﺳﺖ
ﭘﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮﻳﻴ، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎﻳﻴ، ﻛﻮﺑﺎﻳﻴ، دوﻣﻴﻨﻴﻜﻨ، وﻧﺰوﻠﺎ
ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﻳﻴ، ﻣﻜﺰﻳﻜﻴ، ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺒﺰﻫ، دارﭼﻴﻨﻴ، ﺷﻤع

[Chorus: Cutty Ranks, Pitbull]
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, baby, give it to me
ﭼﻴﺰ ﻛﻮﭼﻜﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ، آﻫ، آه
ﭼﻴﺰ ﻛﻮﭼﻜﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ، آﻫ، ¡ﺒﻴ!
ﭼﻴﺰ ﻛﻮﭼﻜﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ، آﻫ، آه
ﭼﻴﺰ ﻛﻮﭼﻜﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ، آﻫ، ﻋﺰﻳﺰﻣ، آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه
[Verse 2: Pitbull, Karol G]
Whippin’ this on Casa Campo
I am the devil, Romeo the saint
Mister 305, Mister Worldwide
All my business partners
They call me Armando (Armando)
Let’s go to Chile, it’s the fat
Dancing, enjoying, finishing
Building schools around the world
Then if you got a question, ask Fernando
Go ahead, mami, you’re hot, give me your little thing, mmm
Go ahead, crazy girl, you’re hot, give me your little thing, mmm
اﻳﻦ را در ﻛﺎزا ﻛﺎﻣﭙﻮ ﺷﻠﺎق ﻣﻰ زﻧﻢ
ﻣﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﺴﺘﻤ، روﻣﻮ ﻗﺪﻳﺲ
ﻣﺴﺘﺮ 305، ﻣﺴﺘﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻦ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ آرﻣﺎﻧﺪو (رﻣﺎﻧﺪو)
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻠﻰ ﺑﺮوﻳﻤ، اﻳﻦ ﭼﺮﺑﻰ اﺳﺖ
رﻗﺼﻴﺪﻧ، ﻟﺬت ﺑﺮدﻧ، ﺗﻤﺎم ﻛﺮدن
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺳﻮاﻟﻰ دارﻳﺪ، از ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﺑﺮو ﻣﺎﻣﺎﻧﻴ، دﻣﺘﻮن ﮔﺮﻣ، ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﺗﻮن رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﺪ، ﻣﻤﻢ
ﺑﺮو دﺧﺘﺮ دﻳﻮوﻧﻪ دﻣﺖ ﮔﺮﻣ، ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ، ﻣﻤﻢ

[Chorus: Cutty Ranks, Pitbull, Karol G]
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, give it to me
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!
Give me your little thing, ah, ah
(Move over here, move over there)
Little thing
¡Ay!
Little thing

[Verse 3: Karol G]
She looks at me and says “How hot, how pretty”, tells me to move
And to dance just to him on the dance floor
And the DJ plays the Stories of the Crypt
And now El Chombo & Pitbull say “give me your little thing”
Latinos, Greeks, Chinese
Caribbean, Africans, and from the United States arrived
Everybody goes around dancing and dancing to this remix
Karol G obviously got caught (¡Ay!)
او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ: “ﭽﻘﺪر ﺟﺬاﺑ، ﭼﻘﺪر زﻳﺒﺎ، ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺨﻮرم
و ﻓﻘﻄ ﺑﺮای او در زﻣﻴﻦ رﻗﺺ ﺑﺮﻗﺼﻢ
و دی ﺟﻰ Stories of the Crypt را ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
و ﺣﺎﻟﺎ ال ﭼﺎﻣﺒﻮ و ﭘﻴﺘﺒﻮل ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ “ﭽﻴﺰی ﻛﻮﭼﻜﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ”
ﻟﺎﺗﻴﻨ، ﻳﻮﻧﺎﻧﻴ، ﭼﻴﻨﻰ
ﻛﺎراﻴﺒ، آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﻫﺎ و از اﻳﺎﻟﺎت ﻣﺘﺤﺪه وارد ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ رﻳﻤﻴﻜﺲ ﻣﻰ رﻗﺼﻨﺪ و ﻣﻰ رﻗﺼﻨﺪ
ﻛﺎرول ﺟﻰ آﺷﻜﺎرا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ (ﻳ)

[Chorus: Cutty Ranks, Pitbull, Karol G]
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!, give it to me
Little thing
¡Ay!
Little thing
If you get money, put your hands in the sky
[Post-Chorus: Pitbull]
She likes money, money
Give her more money (Finish)
She likes money, money
Give her more money
Back to the hook
او ﭘﻮﻟ، ﭘﻮل را دوﺳﺖ دارد
ﺑﻪ او ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﻴﺪ (ﭙﺎﻳﺎﻧ)
او ﭘﻮﻟ، ﭘﻮل را دوﺳﺖ دارد
ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ او ﺑﺪه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺎب
[Chorus: Cutty Ranks, Pitbull, Karol G, Cutty Ranks & Karol G]
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!
Give it, give it to me
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!
Give me your little thing, ah, ah
(Move over here, move over there)
Give me your little thing, ay, take it (Ah)
Your thingy (¡Ay!)
Give me your little thing, ay, take it (Ah)
Your thingy (Baby, give it to me)
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing, ah, ¡ay!
Give me your little thing, ah, ah
Give me your little thing

پخش آنلاین آهنگ dame tu cosita

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.4 | تعداد آرا: 193

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
مهدی

عالی. عالی

0
پاسخ
1 هفته پیش
جانان

عالی بود❤️❤️❤️❤️❤️

0
پاسخ
3 هفته پیش
آرتین عزیزی

عالی بود 🥰🥰🥰😍😍😍😍💖💖❤👍👍👍👍👍👍خیلی خیلی خیلی خیلی خفن بود 🥰😍👍👍👍👍

0
پاسخ
1 ماه پیش
عالی بود خیلی خیلی خیلی خفن بود 🥰🥰🥰😍😍😍👍👍👍👍👍

عالی بود عالی خیلی خیلی خیلی خیلی خفن بود

🥰🥰🥰😍❤❤❤💖💖👍👍👍👍👍👍

0
پاسخ
1 ماه پیش
امیر حسین

عالی🐺🐺🐺😎😎😎😋😋😋🤩🤩🤩

0
پاسخ
2 ماه پیش