پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ گل پری جون (تمام اجراها + ریمیکس)

دانلود آهنگ جدید آرمین نصرتی + جلال همتی + ریمیکس به نام «گل پری جون»

گلپری جون بله اینجایی جون بله قدیمی ریمیکس جلال همتی آرمین نصرتی افغانی مسلم فتاحی

هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین گل پری جون با صدای آرمین نصرتی + جلال همتی + ریمیکس به همراه تکست (متن ترانه) و کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ در موزیکدل♥ دعوت میکنیم.

Download New Music, (Ahang) BY : Armin Nosrati GolPari Jon/ And lyrics

دانلود آهنگ آرمین نصرتی گل پری جون
نام خواننده: آرمین نصرتی + جلال همتی + ریمیکس
نام آهنگ: گل پری جون

متن آهنگ تمام اجراها گل پری جون

برای مشاهده کلیک کنید

آی دﺧﺘﺮه ﺑﻠﻪ آی دﺧﺘﺮه ﺑﻠﻪ
آی دﺧﺘﺮه ﺑﻠﻪ
ﺷﻮﻫﺮ داری ﻧﻪ ﺧﻴﺮ
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﻧﻤﻴﺎم
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻧﻤﻴﺸﻢ
وای وای وای
ﭼﻘﺪر اﻃﻮار ﻣﻴﺮﻳﺰی
ﭼﻪ ﭘﺮرو و ﭼﻪ رﻳﺰی
ﭼﻘﺪر اﻃﻮار ﻣﻴﺮﻳﺰی
ﭼﻪ ﭘﺮرو و ﭼﻪ رﻳﺰی
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزﮔﻞ ﻣﻦ
ﻋﺰﻳﺰی دﻟﻤﻰ ﺟﻴﮕﺮ ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزﮔﻞ ﻣﻦ
ﻋﺰﻳﺰی دﻟﻤﻰ ﺟﻴﮕﺮ ﻣﻦ
ﮔﻞ ﭘﺮی ﺟﻮن ﺑﻠﻪ
ﮔﻞ ﭘﺮی ﺟﻮن ﺑﻠﻪ
ﮔﻞ ﭘﺮی ﺟﻮن ﺑﻠﻪ
اﻳﻨﺠﺎﻳﻰ ﺟﻮن ﺑﻠﻪ
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﻧﻤﻴﺎم
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻧﻤﻴﺸﻢ
وای وای وای
ﭼﻘﺪر اﻃﻮار ﻣﻴﺮﻳﺰی
ﭼﻪ ﭘﺮرو و ﭼﻪ رﻳﺰی
ﭼﻘﺪر اﻃﻮار ﻣﻴﺮﻳﺰی
ﭼﻪ ﭘﺮرو و ﭼﻪ رﻳﺰی
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزﮔﻞ ﻣﻦ
ﻋﺰﻳﺰی دﻟﻤﻰ ﺟﻴﮕﺮ ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزﮔﻞ ﻣﻦ
ﻋﺰﻳﺰی دﻟﻤﻰ ﺟﻴﮕﺮ ﻣﻦ
آی ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﻮ
ﺑﻨﺸﻴﻦ ﺑﻪ روی زاﻧﻮ
آی ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﻮ
ﺑﻨﺸﻴﻦ ﺑﻪ روی زاﻧﻮ
ﻏﻮﻏﺎ ﺑﭙﺎ ﻛﻦ از اﻳﻦ ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪ
دﻟﻮم ﺷﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪ
دﻟﻮم ﺷﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪ
وای وای وای
رﻳﺰه رﻳﺰه رﻳﺰه
رﻳﺰه ﺑﺎﻟﺎ رﻳﺰه
رﻳﺰه ﺑﺎﻟﺎ رﻳﺰه
دﺳﺘﺎش ﻛﻮﭼﻴﮕﻪ وای ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻳﺰه
ﭘﺎﻫﺎش ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ وای ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﮔﺮﻳﺰه
دﺳﺘﺎش ﻛﻮﭼﻴﮕﻪ وای ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻳﺰه
ﭘﺎﻫﺎش ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ وای ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﮔﺮﻳﺰه
ﺣﺎﻟﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺖ
ای دﺳﺖ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺎ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ اوﻣﺪ ﺗﻮو ﻣﺸﺘﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﺷﺪم ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﺷﺪم ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻢ
دﻳﮕﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ واﻟﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﺎ
اﺣﻮاﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ واﻟﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﺎ
دﻳﮕﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ واﻟﺎ
اﺣﻮاﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﺎ
دﻳﮕﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ واﻟﺎ
اﺣﻮاﻟﻰ ﺑﻪ آدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﺎ
ﺷﺒﺎ ﻫﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ

ﺳﺮاغ ﻣﻰ و ﭘﻴﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ
ﺗﻮو اﻳﻦ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ دردم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دل ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﺮدم
دﻟﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه ﭘﻴﺪاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ
وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
ﻳﻪ روز ﺧﻴﻤﻪ زدی ﺗﻮو ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ
ﻣﻨﻢ از ﻋﺎﺷﻘﻰ واﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﮔﻤﻮن ﻛﺮدی ﻫﻨﻮز ﭘُﺮ ﺷﺮ و ﺷﻮرم
ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻘﻢ و ﺧﻴﻠﻰ ﺻﺒﻮرم
ﺷﺒﺎ ﻫﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ
ﺳﺮاغ ﻣﻰ و ﭘﻴﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﻣﻦ
ﺗﻮو اﻳﻦ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ دردم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دل ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﺮدم
دﻟﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه ﭘﻴﺪاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ
وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
وای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺳﻮاش ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ
ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﻣﻮ ﺑﺮﺷﺘﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﺎﻫﻨﻮﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ
آی ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻓﺮ ﺑﺮو ﻣﺎل اﻧﺪﻳﻤﺸﻜﻢ
ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﻣﻮ ﺑﺮﺷﺘﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﺎﻫﻨﻮﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ
آی ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻓﺮ ﺑﺮو ﻣﺎل اﻧﺪﻳﻤﺸﻜﻢ
اﻣﺸﻮ ﺷﻮﺷﻪ ﻟﻴﭙﮏ ری ﻫﻴﺮوﻧﻪ
اﻣﺸﻮ ﺷﻮﺷﻪ ﻳﺎروم ﺑﺮازﺟﻮﻧﻪ
ﺗﺮاﻧﻪ آﻫﻨﮓ ﮔﻞ ﭘﺮی ﺟﻮن از آرﻣﻴﻦ ﻧﺼﺮﺗﻰ
آی ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻓﺮ ﺑﺮو ﻣﺎل اﻧﺪﻳﻤﺸﻜﻢ
ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﻣﻮ ﺑﺮﺷﺘﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﺎﻫﻨﻮﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ
آی ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻓﺮ ﺑﺮو ﻣﺎل اﻧﺪﻳﻤﺸﻜﻢ
اﻣﺸﻮ ﺷﻮﺷﻪ ﻟﻴﭙﮏ ری ﻫﻴﺮوﻧﻪ
اﻣﺸﻮ ﺷﻮﺷﻪ ﻳﺎروم ﺑﺮازﺟﻮﻧﻪ

پخش آنلاین آهنگ گل پری جون

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 4.5 | تعداد آرا: 172

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما
نفس

خوبه

0
پاسخ
4 ساعت پیش
Pikabod

Good

0
پاسخ
1 ماه پیش
ستایش

عاللیییییییییی❤خیلی خوبه❤

2
پاسخ
2 ماه پیش
ارمین

عالی

1
پاسخ
2 ماه پیش
اسمارنجی

خوب آفرین ولی یه نفر بهتر بود یه مرد باشه و یه دختر

1
پاسخ
2 ماه پیش