پلی لیست بهترین آهنگ های بهار 1403 پلی لیست های موزیکدل❤️

دانلود آهنگ مرد نبودی از سهراب پاکزاد

دانلود آهنگ جدید سهراب پاکزاد به نام مرد نبودی

Song : Sohrab Pakzad Mard Nabodi

دانلود آهنگ سهراب پاکزاد مرد نبودی

متن آهنگ مرد نبودی سهراب پاکزاد

برای مشاهده کلیک کنید

دﻧﺒﺎل ﭼﻰ ﻣﻴﺮی
ﺑﺲ ﻛﻪ اﻳﻦ روزا ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﺗﻮ ﻣﺎ رو ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻰ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﭽﻴﻨﻰ وﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺸﻴﻨﻰ
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪم اﻣﺎ ﺗﻮ دﻟﺖ رﻓﺘﻪ
ﻣﺮد ﻧﺒﻮدی ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻪ
ﺣﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ
ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻴﺮﺳﻪ دﻟﻮاﭘﺲ ﺣﺎل ﻣﻨﻪ از ﺑﺲ
ﻛﻪ ﭼﺸﺎم ﺧﻴﺴﻪ ﻧﺬار اﻳﻦ دل ﺑﺮه از دﺳﺖ
ﻫﻰ ﻧﻜﻦ دﺳﺖ دﺳﺖ
ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻴﺮﺳﻪ دﻟﻮاﭘﺲ ﺣﺎل ﻣﻨﻪ از ﺑﺲ
ﻛﻪ ﭼﺸﺎم ﺧﻴﺴﻪ ﻧﺬار اﻳﻦ دل ﺑﺮه از دﺳﺖ
ﻫﻰ ﻧﻜﻦ دﺳﺖ دﺳﺖ
ﻣﻨﻢ اوﻧﻜﻪ ﻫﻤﺶ ﮔﻴﺠﻪ از اﻳﻦ ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻢ
ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ دارم ﻣﻴﺨﻮام ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪم اﻣﺎ ﺗﻮ دﻟﺖ رﻓﺘﻪ
ﻣﺮد ﻧﺒﻮدی ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻪ
ﺣﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ
ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻴﺮﺳﻪ دﻟﻮاﭘﺲ ﺣﺎل ﻣﻨﻪ از ﺑﺲ
ﻛﻪ ﭼﺸﺎم ﺧﻴﺴﻪ ﻧﺬار اﻳﻦ دل ﺑﺮه از دﺳﺖ
ﻫﻰ ﻧﻜﻦ دﺳﺖ دﺳﺖ
ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻴﺮﺳﻪ دﻟﻮاﭘﺲ ﺣﺎل ﻣﻨﻪ از ﺑﺲ
ﻛﻪ ﭼﺸﺎم ﺧﻴﺴﻪ ﻧﺬار اﻳﻦ دل ﺑﺮه از دﺳﺖ
ﻫﻰ ﻧﻜﻦ دﺳﺖ دﺳﺖ

پخش آنلاین آهنگ سهراب پاکزاد

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟

میانگین امتیازات: 3.9 | تعداد آرا: 14

ارسال نظر برای این آهنگ

نظرات شما

نظری یافت نشد